Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

digital vard och halsa enkat

Delta i enkät om digital vård och hälsa

NetdoktorPro och vår samarbetspartner H2 Health Hub vill med denna undersökning ta reda på hur professionen använder sig av digitala hjälpmedel. Hur ser du på den digitala utvecklingen som sker inom hälso- och sjukvården och hur skulle du vilja att möten och kommunikation med patienten ser ut i framtiden?

Du är varmt välkommen att delta! Att delta i enkäten tar cirka fem minuter och alla dina svar är anonyma.

Svara på enkäten