Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Immunterapi vid lungcancer är en fortbildningskurs från NetdoktorPro i samarbete med överläkare Anders Vikström, Lungmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Fortbildningen riktas till läkare, främst till lungläkare och onkologer, men även annan sjukvårdpersonal kan ha stor nytta av informationen. 

Starta kursen genom att fylla i det val som beskriver dig bäst


Att genomföra fortbildningen tar ungefär en kvart och alla svar är anonyma. Utbildningen genomförs med ekonomiskt stöd av MSD. Copyright Bonnier Healthcare Sweden AB 2019.