Tack, din e-post har sparats!
Tack, din e-post har sparats!

Omkring 4 000 personer insjuknar i lungcancer i Sverige varje år, vilket innebär att lungcancer är den sjätte vanligaste cancerformen hos män och den fjärde vanligaste cancerformen hos kvinnor – men samtidigt den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken. De flesta som får sjukdomen är omkring 70 år, och incidensen bland kvinnor ökar. Den i särklass viktigaste orsaken till lungcancer är tobaksrökning, som ensam eller i kombination med andra riskfaktorer förklarar omkring 90 procent av fallen.

Behandlingsalternativen vid icke-resektabel lungcancer har de senaste åren förändrats avsevärt. Från att enbart ha utgjorts av cytostatika, kan man nu erbjuda lungcancerpatienterna målstyrd behandling med tyrosinkinashämmare, och sedan några år tillbaka även olika immunonkologiska så kallade checkpointinhibitorer.

Detta och mycket annat får du lära dig mer om i en ny fortbildning från NetdoktorPro, presenterad som ett patientfall i fem delar. Att genomföra fortbildningen tar ungefär femton minuter och alla svar är anonyma. Fortbildningen riktas till läkare, främst till lungläkare och onkologer, men även annan sjukvårdpersonal kan ha stor nytta av informationen.

Välkommen att lära dig mer om det senaste om immunterapi vid lungcancer här!

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.