Artikel

Fortbildning om immunterapi vid lungcancer


Publicerad den: 2019-10-21 Uppdaterad den: 2020-11-25
Författare: Medicinska redaktionen, Bonnier Healthcare

Anders Vikstrom

Överläkare Anders Vikström, Lungmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping

Omkring 4 000 personer insjuknar i lungcancer i Sverige varje år, vilket innebär att lungcancer är den sjätte vanligaste cancerformen hos män och den fjärde vanligaste cancerformen hos kvinnor – men samtidigt den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken. De flesta som får sjukdomen är omkring 70 år, och incidensen bland kvinnor ökar. Den i särklass viktigaste orsaken till lungcancer är tobaksrökning, som ensam eller i kombination med andra riskfaktorer förklarar omkring 90 procent av fallen.

Behandlingsalternativen vid icke-resektabel lungcancer har de senaste åren förändrats avsevärt. Från att enbart ha utgjorts av cytostatika, kan man nu erbjuda lungcancerpatienterna målstyrd behandling med tyrosinkinashämmare, och sedan några år tillbaka även olika immunonkologiska så kallade checkpointinhibitorer.

Detta och mycket annat får du lära dig mer om i en ny fortbildning från NetdoktorPro, presenterad som ett patientfall i fem delar. Att genomföra fortbildningen tar ungefär femton minuter och alla svar är anonyma. Fortbildningen riktas till läkare, främst till lungläkare och onkologer, men även annan sjukvårdpersonal kan ha stor nytta av informationen.

Välkommen att lära dig mer om det senaste om immunterapi vid lungcancer.

Fyll i det val som beskriver dig bäst nedan. 


Om du varken är läkare eller annan sjukvårdspersonal, men ändå vill lära dig mer om lungcancer, besök www.netdoktor.se/cancer/lungcancer/sjukdomar/lungcancer-2/

Immunterapi vid lungcancer är en fortbildning från NetdoktorPro i samarbete med överläkare Anders Vikström, Lungmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Utbildningen genomförs i samarbete med MSD. Copyright Bonnier Healthcare Sweden AB 2019.