Intresseområden sparade.

Du har nu genomfört utbildningen om immunterapi vid lungcancer. Vi hoppas att utbildningen gett ny kunskap som du kommer att ha användning av framöver.

Mer information om lungcancer hittar du här på NetdoktorPro.se.

Vänliga hälsningar,

NetdoktorPro