Anmäl fler intressen

Lär dig mer om fetmakirurgi

Övervikt och fetma är ett ökande folkhälsoproblem i Sverige. Idag är ungefär varannan svensk överviktig eller fet, och var sjunde svensk är fet. Övervikt och fetma, som är förenade med förhöjd risk för diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdom, cancer och död, behandlas bäst med förändrad livsstil.

Men det finns de som inte lyckas gå ned i vikt – med hälsorisker som följd. Då kan en operation av magsäcken öka chanserna till ett bättre och längre liv. Man skall dock komma ihåg att operationen måste kompletteras med förändrade levnadsvanor samt att det finns risk för komplikationer i samband med och efter ingreppet.

Detta och mycket annat får du lära dig mer om i en ny läkarutbildning om fetmakirurgi från NetdoktorPro. Utbildningen består av fem lektioner med tillhörande patientfall. Att genomföra utbildningen tar cirka tio minuter och alla svar är anonyma. Det ingår även fyra uppföljande mejl till intresserade deltagare.

Ansvariga läkare

Magnus Sundborn Fetmakirurgi
Magnus Sundbom Professor och överläkare, verksamhetsområde Kirurgi, Akademiska sjukhuset i Uppsala
Mats Halldin13
Mats Halldin Leg. läkare och med dr, medicinsk chef på Netdoktor