Intresseområden sparade.

Integritetspolicy

Netdoktor.se AB (nedan kallad ND) anser att personlig integritet är mycket viktigt. ND ber dig därför att läsa integritetspolicyn för VadvetduomFetmakirurgi.se. Om du inte accepterar policyn ber vi dig att lämna webbplatsen.

När du använder VadvetduomFetmakirurgi.se registreras vissa personuppgifter (exempelvis ip-adress) per automatik. Du kan även välja att lämna ytterligare personlig information. All information som ND samlar in handhas enligt Personuppgiftslagen (PuL) och vidarebefordras inte till tredje part. Informationen används för att optimera innehållet på VadvetduomFetmakirurgi.se och Netdoktorpro.se. ND kan även använda sammanställningar av informationen i statistiskt syfte och upprätta sammanfattande rapporter som kan publiceras i form av artiklar. Dessa rapporter kan komma att delges ND:s partners och annonsörer, men röjer inte personligt identifierbar information.

För närvarande använder ND verktyget Google analytics för att optimera sajten genom att studera trafik och analysera hur besökarna använder VadvetduomFetmakirurgi.se. Inga personuppgifter samlas in från Google analytics.

Sekretess

ND röjer inte din personligt identifierbara information såvida vi inte har ditt tillstånd eller om särskilda omständigheter föreligger, exempelvis när ND i god tro anser att lagen kräver att informationen röjs.

E-post

När du registrerar en e-postadress innebär det att du kan få e-post från ND med erbjudanden om produkter och tjänster som ND tror kan vara av intresse för dig. Endast ND (och personer vilka arbetar för ND:s räkning och som skrivit under ett avtal om sekretess) kommer att göra dessa e-postutskick. ND varken säljer eller hyr ut registrerade e-postadresser.

Säkerhet

Vid dataöverföring via internet kan hundraprocentig säkerhet inte garanteras. Följaktligen kan ND, även om vi strävar att skydda din personliga information, inte garantera säkerheten för information du överför till ND, och du gör så på egen risk.

Cookies

För att ND ska kunna ge dig bästa möjliga service när du besöker VadvetduomFetmakirurgi.se, använder ND cookies. Cookies är små textfiler som skickas till din dator för att lagra dina preferenser. Cookies kan inte upplysa ND om din e-postadress eller ge ND annan personligt identifierbar information. Väljer du att lämna ytterligare information på VadvetduomFetmakirurgi.se, kan information komma att förbindas med data som finns lagrade i cookien.

Länkar

VadvetduomFetmakirurgi.se kan innehålla länkar till andra webbplatser. Observera att ND inte tar ansvar för den informationssäkerhet som tillämpas på dessa webbplatser.

Förändringar

Om ND beslutar att ändra i integritetspolicyn kommer ND att publicera ändringarna på VadvetduomFetmakirurgi.se.se, så att du alltid har klart för dig vilken information vi samlar in, hur den används, samt under vilka omständigheter den eventuellt kan komma att offentliggöras. Informationen används i enlighet med den integritetspolicy som gällde vid den tidpunkt då informationen samlades in.

Användarvillkor - Viktig juridisk information

Dessa användarvillkor avser VadvetduomFetmakirurgi.se.

Informationen på VadvetduomFetmakirurgi.se är endast avsedd för läkare och annan sjukvårdspersonal.

Den medicinska redaktionen på Netdoktor.se AB (som utvecklat VadvetduomFetmakirurgi.se) strävar efter att materialet skall vara aktuellt, korrekt och i enlighet med gängse praxis.

Läkare och annan sjukvårdspersonal som använder VadvetduomFetmakirurgi.se skall dock alltid själva värdera materialet och vid behov bekräfta informationen via andra källor innan den används som vägledning vid diagnostisering, rådgivning och/eller behandling.

Netdoktor.se AB, redaktörer, författare och övriga personer delaktiga i verksamheten åtar sig inget ansvar för diagnostisering, rådgivning och/eller behandling i enlighet med informationen. Inte heller åtar man sig något ansvar gentemot tredje part för eventuell skada som uppstår som en följd av diagnostisering, rådgivning och/eller behandling i enlighet med informationen.

Allt material på VadvetduomFetmakirurgi.se är skyddat av upphovsrättslagen. Materialet får inte kopieras, säljas, distribueras eller på annat sätt återges utan skriftligt tillstånd från Netdoktor.se AB. Användare kan fritt skriva ut materialet för privat, icke kommersiellt, bruk.

Ansvariga läkare

Magnus Sundborn Fetmakirurgi
Magnus Sundbom Professor och överläkare, verksamhetsområde Kirurgi, Akademiska sjukhuset i Uppsala
Mats Halldin13
Mats Halldin Leg. läkare och med dr, medicinsk chef på Netdoktor