Tack, din e-post har sparats!
Tack, din e-post har sparats!

Om utbildningen kring fetmakirurgi

Med utbildningen VadvetduomFetmakirurgi.se vill NetdoktorPro öka kunskapen om fetmaoperationer hos läkarkåren samt annan sjukvårdpersonal genom att bland annat belysa följande:

 • Indikationer och kontraindikationer för fetmakirurgi
 • Checklista vid remittering från primärvården
 • Åtgärder inför operation
 • Operationsmetoder
 • Komplikationsrisker
 • Uppföljning efter operation

Utbildningen vänder sig främst till läkare men även till annan sjukvårdspersonal och omfattar fem delar med tillhörande patientfall samt fyra informationsmejl till intresserade deltagare.

Innehållet på VadvetduomFetmakirurgi.se är sammanställt av NetdoktorPro och faktagranskat av professor Magnus Sundbom, överläkare, Verksamhetsområde Kirurgi, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Utbildningen uppbär ovillkorat ekonomiskt stöd från Covidien Sverige AB. Copyright Netdoktor.se AB 2016.

Källor

 • ”Värdebaserad uppföljning av vården vid kirurgisk behandling av fetma – analys från framtagande av nya
 • Uppföljningssystem” (SVEUS)
 • Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013 
 • Nationella indikationer för obesitaskirurgi, Expertgruppsrapport till uppdragsgivarna
 • Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska Läkaresällskapet
 • SOReg – det nationella kvalitetsregistret för fetmakirurgi

Ansvariga läkare

Magnus Sundborn Fetmakirurgi
Magnus Sundbom Professor och överläkare, verksamhetsområde Kirurgi, Akademiska sjukhuset i Uppsala
Mats Halldin13
Mats Halldin Leg. läkare och med dr, medicinsk chef på Netdoktor

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.