MRT-bild vid Alzheimers sjukdom

MRT-bild vid Alzheimers sjukdom

Den vänstra bilden visar en MRT-bild av medial temporallobsatrofi hos en person med Alzheimers sjukdom, den högra en frisk person i samma ålder. Notera de vidgade temporalhornen som effekt av atrofin bl a hippocampus och entorhinalcortex (mediala temporalloben).

Foto: Lars-Olof Wahlund

Alzheimers sjukdom (medicinsk översikt) »

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.