Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Benign prostatahyperplasi, prostataobstruktion

Annons

Bakgrund

 • Benign prostatahyperplasi (BPH):
  • Är egentligen endast en histologisk beteckning, som betyder att det finns fler celler än normalt inom ett givet område. Definitionen säger ingenting om storleken på prostata eller symtom
 • Benign prostatic obstruction (BPO):
  • Den europeiska urologiföreningen förespråkar användningen av begreppet BPO, benign prostatic obstruction, avflödeshinder i urinröret på grund av godartad prostataförstoring

Epidemiologi

 • Drabbar med stigande ålder i princip alla män.
 • Uppskattningsvis en tredjedel av alla män >50 år har BPO i Sverige.

Etiologi och patogenes

 • Det är inte klarlagt vad som orsakar benign prostataförstoring.
 • Histologiskt ses en hyperplasi i övergångszonen, en del av prostata som ligger till stor del runt uretra.
 • Vid ökat avflödeshinder och/eller när blåsmuskeln (detrusor) blir svagare kan urinblåsan inte längre kompensera och LUTS uppstår.
Annons
Annons

ICD-10

 • N40 Prostataförstoring
 • R398 Andra och icke specificerade symtom och sjukdomstecken från urinorganen (inkluderar LUTS)

Anamnes

 • Kartläggning av debut av besvär, förlopp, förekomst av andra symtom såsom feber, dysuri, hematuri, smärtsam miktion, ärftlighet för prostatacancer eller urinblåsecancer.
 • Symtom och tecken på avflödeshinder (tömningssymtom/obstruktiva symtom):
  • Startsvårigheter, svag stråle, längre tid att tömma blåsan, vattenkastning, irreguljär eller avbruten vattenkastning, behov av att pressa/trycka
  • Eventuellt tidigare akut retention
 • Symtom och tecken på lagringssymtom (irritativa symtom):
  • Plötslig, stark och tvingande trängning, täta urineringar, nokturi, liten volym vid miktion, trängningsinkontinens
 • Symtom och tecken på postmiktionssymtom:
  • Efterdropp
  • Känsla av ofullständig tömning
 • Miktionslista ger värdefull information och bör genomföras under minst 3 dygn.
 • Symtomskattning med hjälp av IPSS (International Prostata Symptom Score) eller annan skala som till exempel ICIQ-MLUTS eller DAN-PSS rekommenderas.
 • Tidsmiktion kan ge information om utflödeshastighet:
  • Normal tidsåtgång ligger på <12 sekunder för den första decilitern
 • Tidigare kända tillstånd och läkemedel samt sexuell funktion.

Kliniska fynd

 • Undersökning av suprapubiska området (tecken på urinretention)
 • Undersökning av externa genitalier (avseende eventuell sekretion, meatusstenos, fimos och peniscancer)
 • Perineum
 • Nedre extremiteter
 • Rektalpalpation

Utredning av benign prostatahyperplasi, prostataobstruktion

 • Urinsticka (eventuellt odling).
 • Inga andra prover rekommenderas rutinmässigt:
  • S-kreatinin (eller annat prov för att uppskatta njurfunktionen) endast vid misstanke om njurpåverkan
  • Mätning av residualurin främst vid misstanke om kronisk retention
  • PSA: BPH är ingen känd riskfaktor för prostatacancer och patienter bör informeras om att LUTS i regel inte är kopplat till prostatacancer. PSA kan tas såsom vid andra indikationer men bör dock alltid tas vid symtom som kan ge misstanke om prostatacancer (snabbt tilltagande, påtagliga urineringsbesvär hos män >40 år)
 • Andra specialistundersökningar är tryckflödesundersökning eller transrekalt ultraljud.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Andra orsaker till LUTS.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.