Fortbildningar för läkare

Håll dig uppdaterad

Våra interaktiva fortbildningar erbjuder den senaste medicinska kunskapen inom olika specialiteter, sjukdomstillstånd och diagnoser. Målet med utbildningarna är att öka kunskapen kring bland annat diagnostisering, sjukdomsorsak och behandlingsalternativ.

En utbildning omfattar ett kunskapstest med lektioner eller patientfall. Utbildningarna tar cirka 10-15 minuter att genomföra och riktar sig främst till läkare, men även annan sjukvårdspersonal kan använda materialet för att få ökad kunskap i de olika ämnena.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.