Plackpsoriasis (nummulär psoriasis) på armbåge

Plackpsoriasis (nummulär psoriasis) på armbåge

Plackpsoriasis är det vanligaste debutsymtomet hos äldre. Karaktäriseras av rodnade, fjällande och skarpt avgränsade områden. 

Psoriasis och plackpsoriasis (medicinsk översikt) »

Annons