Psoriasis på handen med små fjälliga hudpartier omväxlande med hårda och tjockare partier

Psoriasis på hand, fjälliga och hårdare partier

Psoriasis på handen med små fjälliga hudpartier omväxlande med hårda och tjockare partier.

Psoriasis och plackpsoriasis (medicinsk översikt) »

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.