Om utbildningen

Med utbildningen VadvetduomLangvarigSmartaHosAldre.se hoppas NetdoktorPro öka kunskapen om långvarig smärta hos äldre hos läkarkåren samt annan sjukvårdpersonal genom att bland annat belysa följande:

 • Bakgrund (definition, orsak, förekomst)
 • Olika typer av långvarig smärta hos äldre
 • Diagnostik och utredning (smärtanalys)
 • Farmakologisk behandling
 • Uppföljning

Utbildningen vänder sig främst till läkare men även till annan sjukvårdspersonal och omfattar fem delar med tillhörande patientfall samt fyra informationsmejl till intresserade deltagare.

Innehållet på VadvetduomLangvarigSmartaHosAldre.se är sammanställt av NetdoktorPro och faktagranskat av Hans Johansson, specialist i geriatrik och smärtlindring och överläkare på Smärtmottagningen vid Södertälje Sjukhus.

Utbildningen uppbär ovillkorat ekonomiskt stöd från Mundipharma AB. Copyright Netdoktor.se AB 2015.

Källor

 • Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (Socialstyrelsen 2010)
 • Metoder för behandling av långvarig smärta (SBU-rapport nr 177/1, 2006)
 • Pharmacological management of persistent pain in older persons. American Geriatrics Society Panel on the Pharmacological Management of Persistent Pain in Older Persons. Pain Med. 2009 Sep;10(6):1062-83.
 • International Association for the Study of Pain (IASP)
 • Smärtanalys – kliniska råd (M. Karlsson)
 • Vårdhandboken (Stockholms läns landsting)

Ansvariga läkare

Hans Johansson Smarta
Hans Johansson Överläkare, specialist i geriatrik och smärtlindring, Södertälje sjukhus
Mats Halldin Medicinsk chef Smarta
Mats Halldin Leg. läkare och med dr, medicinsk chef på Netdoktor