Nyhet | Obesitas

Det ska minska risken för näringsbrist efter fetmaoperation

Överviktskirurgi ska reducera energi- och näringsintaget men medför också att upptaget av näringsämnen försämras. Därför har postoperativ behandling och rutinmässig uppföljning en stor roll i vården till patientgruppen. En internationell expertgrupp har tagit fram riktlinjer i syfte att förbättra just komplikationer efter fetmaoperation men hur väl följs de?


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-01-10
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Idag anses kirurgi vara den mest effektiva behandlingsmetoden mot fetma och de senaste fem åren har antalet fetmaoperationer i genomsnitt legat på 6 800 per år. I takt med att behandlingsmetoden har blivit vanligare har ansvarsfrågan kring den långsiktiga uppföljningen av dessa patienter kommit att debatteras.

I en översikt i Läkartidningen skriver flera experter om kunskapsläget inom området och om de nya riktlinjerna.

Vitaminbrist vanligt efter överviktskirurgi

Syftet med överviktskirurgi är att reducera energi- och näringsintaget men det medför även att upptaget av näringsämnen försämras och patienterna har oftast brist på järn, vitamin B12 och vitamin D. Med tanke på att samsjuklighet även är vanligt gör att omhändertagandet är primärvårdens och sjukhusens gemensamma ansvar. Men det har saknats kunskap om den postoperativa vården av dessa patienter, och gör till viss del fortfarande.

Annons
Annons

Som en del i arbetet att förbättra den uppföljande vården kring fetmakirurgi har en expertgrupp granskat och jämfört ett flertal internationella riktlinjer, vilket ledde till de nya riktlinjerna för postoperativ kosttillskottsbehandling, monitorering och tidsschema för rutinmässig uppföljning.

Öka följsamheten av riktlinjerna

För att minska risken för näringsbrister och komplikationer hos de som genomgått fetmakirurgi krävs nu en ökad följsamhet av riktlinjerna, skriver artikelförfattarna i Läkartidningen. Men det finns även behov av mer forskning kring långtidseffekterna efter behandlingen samt uppmärksamma patienternas följsamhet till ordinationerna.

I riktlinjerna framgår att det vidare krävs en tydligare ansvarsfördelning och kommunikation mellan de opererande enheterna och den övriga vården.

Annons
Annons

    Källor

  • Läkartidningen - http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2018/01/Nordiska-riktlinjer-for-kosttillskott-och-uppfoljning-efter-obesitaskirurgi/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons