Nyhet | Obesitas

Studie: Fetmakirurgi långsiktig hjälp vid typ 2-diabetes

Hos flera av försökspersonerna kvarstod effekten av fetmakirurgin fem år efter att de genomgått gastric bypass. Samtidigt som få var fria från sin diabetes hade patienterna sjukdomen under kontroll. Det visar resultatet från en amerikansk studie publicerad i JAMA.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-01-17
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

Tidigare forskning har uppvisat positiva effekten av fetmakirurgi hos patienter med typ 2-diabetes men få studier har undersökt den långsiktiga effekten. Den aktuella studien är därför intressant och värdefull, menar Björn Eliasson, adjungerad professor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Det finns inte så många femåriga studier inom området som är så pass väldesignade. En styrka är också att studien utförts vid flera centrum. Samtidigt är resultaten inte helt oväntade, säger han till Läkartidningen som skriver om studiens resultat.

Forskarna har följt upp 120 patienter med okontrollerad typ 2-diabetes och lindrig till måttlig fetma, vilka lottades till antingen gastrisk bypass eller intensiv medicinsk behandling och livsstilsåtgärder.

Annons
Annons

Mindre behandling med diabetesläkemedel

Trots att fler hade sin diabetes under kontroll ett år efter fetmaoperationen var effekterna tydliga även fem senare. I gruppen som hade genomgått gastric bypass hade 23 procent av patienterna fortfarande sin diabetes under kontroll, jämfört med 4 procent av patienterna som hade fått medicinsk behandling och livsstilsåtgärder.

Däremot var det få som helt hade blivit av med sin diabetes efter fem år, vilket är ett av målen med gastrisk bypass – 7 procent i operationsgruppen och ingen i kontrollgruppen.

– Men även om man inte blir av med sin diabetes så finns det – genomsnittligt sett – stora värden med fetmakirurgi eftersom sjukdomen kräver mindre behandling med diabetesläkemedel, säger Björn Eliasson.

Annons
Annons

Följa upp obesitaspatienterna

En brist med studien är att kontrollgruppen hade kunnat vara mer välbehandlad och inte trappat ner behandlingsintensiteten efter två år. Kanske hade skillnaderna mellan grupperna blivit mindre då, menar Björn Eliasson och understryker vikten av att följa patienterna tätt för att resultaten ska bibehållas över tid.

Vidare hade han liksom forskarna velat se en ännu längre uppföljningstid.

    Källor

  • Läkartidningen - http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/01/Fetmakirurgi-vid-diabetes-hjalpte-aven-pa-sikt/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons