Nyhet | Obesitas

Tidiga BMI-kontroller kan förutspå fetma

Barns BMI-utveckling och viktkurva kan förutspå framtida fetma. Det menar ett europeiskt forskarlag som har kartlagt yngre barns hälsa i åtta länder.

Carro webb ljusare
Publicerad den: 2016-12-23
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

– Fetma är till skillnad från övervikt klassat som en sjukdom och leder i sin tur till många andra ohälsotillstånd. Därför är det viktigt med såväl behandlingsinsatser som förebyggande insatser mot utveckling av övervikt och fetma i barndomen, säger Susann Regber, lektor i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad, och en av forskarna i det euroepiska forskningsprojektet.

I studien användes data med längd och vikt från drygt 4 700 barn, från födsel till åtta års ålder. För att få tillförlitliga analyser genomfördes minst fyra mätningar på varje enskilt barn.

Annons
Annons

– De barn som har deltagit i studien har inte selekterats utifrån viktkategori, vilket har gjorts i tidigare liknande studier. I denna studie har barn med såväl undervikt, normalvikt och övervikt som fetma studerats. Från Sverige deltog drygt 1 800 barn, säger Susann Regber.

Två mättillfällen

Vid omkring nio månaders ålder har barn vanligtvis en topp i sin BMI-utveckling, för att i sexårs åldern nå en liten nedgång och sedan gå uppåt igen. Studien visar att vissa barn varken har en topp eller en dipp i sin kurva och att dessa barn oftare har en BMI-utveckling som ligger över genomsnittet. På så vis kan ett barns framtida vikt förutsägas genom mätningar vid ett respektive fem års ålder.

– Denna kunskap är användbar i praktiken på så sätt att sjuksköterskor och läkare på barnavårdscentraler kan utgå från hur barnens BMI-kurva kan komma att utvecklas. Därmed finns ett objektivt verktyg som kan användas i det förebyggande arbetet mot övervikt och fetma hos barn, säger Susann Regber, och fortsätter:

Annons
Annons

– Barn med fetma får olika problem med sin hälsa redan under barndomen. Men barnfetma som kvarstår och följer med upp i vuxenlivet leder också till tidigarelagd ohälsa. Högt blodtryck och diabetes kan till exempel debutera redan i tonåren eller hos unga vuxna, i stället för att komma i medelåldern eller senare i livet. Därför är det viktigt att kunna förhindra att kommande barngenerationer får detta hälsoproblem.

PATIENTFALL: Gunnar, 56 år, med diabetes – Har du den kunskap som krävs för att hjälpa honom?

    Källor

  • Forskning.se - http://www.forskning.se/2016/12/21/barns-bmi-kan-forutspa-framtida-fetma/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons