Exempel på ytligt basaliom, också kallat basalcellscancer.

Basaliom

Exempel på ytligt basaliom, också kallat basalcellscancer.

Malignt melanom i huden (medicinsk översikt) »

Annons