Prostatacancer - transrektalt ultraljud

Prostatacancer - transrektalt ultraljud

Transrektalt Ultraljud (TRUL) prostata med en tydlig hypoekogen förändring mellan pilarna som är en liten prostatacancer.