Skelettmetastaser (via skelettscintigrafi)

Skelettmetastaser (via skelettscintigrafi)

Skelettmetastaser påvisade med scintigrafi. Bilden visar en patient med massiv metastasering i framförallt rygg och revben.

Läs om skelettmetastaser i en medicinsk översikt här »

Annons