Skelettmetastaser (via skelettscintigrafi)

Skelettmetastaser (via skelettscintigrafi)

Skelettmetastaser påvisade med scintigrafi. Bilden visar en patient med massiv metastasering i framförallt rygg och revben.

Alla medicinska översikter inom Onkologi »