Diabetesfotsår – en av de mest hotande komplikationerna vid diabetes är fotsår och amputation

Diabetesfotsår

Diabetesfotsår – en av de mest hotande diabeteskomplikationerna är fotsår och amputation.

Läs mer om Diabetesfoten »

Medicinsk översikt - Diabetes typ 1 »

Medicinsk översikt - Diabetes typ 2 »