Diabetesfotsår – en av de mest hotande komplikationerna vid diabetes är fotsår och amputation

Bild på fotsår vid diabetes

Diabetesfotsår – en av de mest hotande diabeteskomplikationerna är fotsår och amputation.

Prevalensen av fotsår vid diabetes mellitus anges i genomsnitt till sju procent och motsvarande incidens till fyra procent. Det vanligaste skälet till amputation är att diabetesfotsår progredierar med en djup infektion eller kritisk ischemi och gangränutveckling som konsekvens. Ur preventivt syfte är det av utomordentlig vikt att vid årliga fotinspektioner identifiera dessa individer med hjälp av monofilament och vibrationssinne.

Läs mer om Diabetesfoten »

Medicinsk översikt - Diabetes typ 1 »

Medicinsk översikt - Diabetes typ 2 »

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.