Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Njurmedicin

Urinkateter


Uppdaterad den: 2021-08-17
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Kateter placerad i urinblåsan för dränering av urin.
 • KAD står för "Kateter à demeure" och innebär permanent insatt kateter införd genom urinröret.
 • Vissa förhållanden och situationer kan orsaka problem med insättning eller borttagning av katetern.
 • Komplikationer med varierande svårighetsgrad är vanligt vid kateteranvändning.

Indikationer för kateter

 • Akut, kronisk eller temporär urinretention.
 • Operationer:
  • Operationer som varar längre än 4 timmar
  • Förväntat stor blodförlust
  • Nödvändigt med tom urinblåsa (exempelvis vid gynekologiska, urologiska eller gastrokirurgiska ingrepp)
 • Mätning av timdiures hos kritiskt sjuka. 
 • Kontinuerlig genomsköljning av blåsan.
 • Avlastning av njurarna vid avflödesbesvär.
 • Patienten kan inte/önskar inte ha intermittent kateterisering. 
 • Blåssköljning pga grus, utfällningar, blödningar, koagel.

Mål med behandlingen

 • Uppnå fri urinavtappning och god tömning av urinblåsan.
 • Det ingår också att förhindra komplikationer som urinvägsinfektion, blödning, igentäppt kateter, läckage längs katetern och att förhindra att den faller ur.

Kontraindikationer

 • Skador på urinröret och/eller bäckenet där skadan riskeras att accentueras ytterligare med kateterbehandling.
 • Nylig opereration i nedre urinvägarna med anastomos mellan urinröret och urinblåsan (prostatektomi/urinvägsersättning). Urolog bör konsulteras i dessa fall.

Användning av kateter

Alternativ till permanent kateter

 • Permanent kateter bör undvikas i så lång utsträckning som möjligt.
 • Ren intermittent kateterisering (RIK) är ett bra alternativ till långvarig permanent blåskateter, men det är inte alltid genomförbart.1
 • Dränering via suprapubis har vissa fördelar i vissa situationer, och uridom kan vara ett lämpligt alternativ hos vissa män.

Val av kateter

 • Externa katetrar:
  • Uridom bör övervägas hos inkontinenta män med betydande funktionshinder utan urinretention
  • Risken för urinvägsinfektion reduceras jämfört med användningen av en kvarliggande kateter
  • Instruktion av en uroterapeut rekommenderas
  • Penila hudlesioner kan förekomma
 • RIK:
  • Vid engångskateterisering används oftast katetrar av plast2
 • Foley-kateter:
  • Bland kvarliggande katetrar är Foley-kateter den vanligaste:
   • En Foley-kateter är en så kallad ballongkateter
   • Den har en rak spets 
   • En ballong används som kuff för att katetern inte ska glida ut ur urinblåsan
 • Suprapubisk kateter:
  • Suprapubisk kateter används som kortvarig dränering för bäcken- och bukoperationer
  • Det används också när transurethal kateterisering inte är möjlig på grund av striktur
  • Fördelar:
   • Minskad risk för urinvägsinfektion, enklare förlopp vid byte av kateter och ingen risk för urinrörsskada3
  • Nackdelar:
   • Finns risk för celluliter, hematom och läckage vid införingsöppningen
   • Risk för urethraprolaps
   • Risk att punktera fel och istället skada struktur i buken
  • Det kan också användas i samband med bedömning av urinblåsfunktionen (exempelvis tryck/flödesmätning)
 • Latex versus silikonkatetrar:
  • Silikonkatetrar:
   • Silikonkatetrar används ofta vid kortvarig kateterisering efter operation och minskar risken för uretrit och uretrastriktur
   • Det finns inte dokumenterat att dessa fördelar också föreligger vid långvarig kateterisering
   • Materialet är något styvare och tunnare än latex, vilket gör att dess lumen är större2 
   • Silikon kan användas till patienter med latexallergi
   • Silikon är kompatibelt med slemhinnan i urinröret2
   • Ballongen kan släppa igenom sterilt vatten vilket gör att man måste kontrollera ballongen ofta2
  • Latexkatetrar:
   • På grund av låg kostnad och motsvarande komplikationsrisk föredras latexkatetrar vid långvarig kateterisering (längre än 6 veckor)
   • Finns olika ytbehandlingar av latexkatetrar:
    • Hydrogel
    • Silikon-elastomer
    • PTFE (teflon)
  • Katetrar impregnerade med olika ämnen (silver, antibiotika) har inte visat några fördelar och används inte
 • Kateterstorlek:
  • Man bör använda så smal och mjuk kateter som är möjligt
  • Storleken brukar mätas i Charrière (Ch) där siffran motsvarar antalet millimeter i omkrets
  • Oavsett fabrikat brukar katetrarna vara färgmärkta efter storlek:
   • 12 Ch är vita
   • 14 Ch är gröna
   • 16 Ch är orangea
 • Oftast är 12Ch tillräcklig stor vid akut urinretention
  • Det finns sällan några indikationer på att använda katetrar som är tjockare än 18Ch:
 • Hos de flesta patienter är en 5 ml ballong tillfredsställande
 • Tjockare katetrar och större ballongvolym måste användas efter operation i nedre urinvägarna och vid svår hematuri
 • Vid svårighet kan en såkallad Tiemann-kateter användas:
  • Dessa har en stel topp som leder vägen
  • Det är dock av yttersta vikt att spetsen är på rätt håll för att inte orsaka skada
 • Evidens i form av studier är klart bristande gällande kateterval och därför är de flesta riktlinjer baserade på klinisk erfarenhet4
Annons
Annons

Insättning av kateter

 • Målet är att införing (eller dragning) av katetern ska kunna ske okomplicerat.
 • För både män och kvinnor:
  • Blotta inte patienten mer än nödvändigt
  • Patienten bör ha ett hygienunderlägg
  • Underlivet hos patienten bör tvättas
  • Man kan använda lidokain-gel eller motsvarande till lokal anestesi, både runt mynningen och i röret genom att placera en geltubs öppning mot urinröret och sakta spruta in innehållet
  • Bedövningen tar 3-5 minuter tills den verkar
  • Forcera inte om det tar emot mycket vid insättning
  • Bevara kateterns sterilitet i längsta möjliga mån vid insättning

Procedur hos kvinnor

 • Kvinnors urinrör är cirka 5 cm, och katetern bör därför vara runt 20 till 25 cm lång
 • För att se urinröret behöver man oftast sära på blygdläpparna.
 • Bedöva, cirka 10 mL gel bör räcka men samtidigt är det sällan fel att använda mer än så
 • Efter insättning måste man se att urin rinner:
  • Man kan också testa funktionen genom att spruta in natriumklorid och se att man får god retur
  • När man sprutar in natriumklorid bör det ske enkelt utan att man upplever motstånd
 • Ballongfyllnad görs när katetern ska sitta kvar:
  • Fyllnaden ska inte ske i urinröret därav måste man ha marginal
  • Det ska inte göra ont för patienten
 • Katetern kopplas till en kateterventil eller en urinuppsamlingspåse.

Procedur hos män

 • Hos män används katetrar som är 40 till 45 cm långa. 
 • Hos män behöver man dra tillbaka förhud (såvida patienten inte är omskuren), och hålla upp penis 90 grader för att räta ut själva röret.
 • Därefter bedövar man genom att dels gela mynningen och sedan spruta in sammanlagt minst 20mL gel i urinröret:
  • Man börjar med en tub
  • Hos män känns ett motstånd vid slutningsmuskeln, och då behöver man hålla kvar tuben vid urinrörets mynning så att gelen inte rinner ut
  • Man bör låta gelen verka 1 minut innan man sprutar in en tub till
  • Man behöver antingen hålla för urinrörets mynning eller applicera ett tryck på penis så gelen inte går i retur
 • Efter insättning måste man se att urin rinner:
  • Man kan också testa funktionen genom att spruta in natriumklorid och se att man får god retur
  • När man sprutar in natriumklorid bör det ske enkelt utan att man upplever motstånd
 • Ballongfyllnad görs när katetern ska sitta kvar:
  • Fyllnaden ska inte ske i urinröret därav måste man ha marginal
  • Det ska inte göra ont för patienten
 • Katetern kopplas till en kateterventil eller en urinuppsamlingspåse.
 • Mycket viktigt att inte glömma att dra tillbaka förhuden då det är risk för parafimosis annars.

Blåssköljning vid hematuri och misstänkta koagler

 • Det finns vissa speciella katetrar som kan användas som har två öppningar.
 • Oftast måste man använda en större storlek vid hematuri så att koaglerna kan passera.
 • Efter klar retur tillräckligt många gånger kan en trevägskateter användas som vanligt.

Katetervård

 • Steril teknik för kateterinsättning:
  • Är viktigt för att minska infektionsrisken och förhindra dragkraft i urinröret
  • Hos män bör penis ligga ovanför nedre del av buken med katetern tejpad på buken
  • Hos kvinnor bör katetern tejpas på insidan av låret
 • Man bör se till att dräneringsfunktionen är avstängd.
 • Urinvägsinfektion:
  • Urinprover bör tas med aseptisk teknik
  • Kateter ska bytas vid infektion
 • Sköljning av urinblåsan med ämnen som antibiotika eller väteperoxid bör inte användas
 • Systemisk antibiotika, metinamin (Hiprex) eller surgörande medel har ingen bevisad effekt.
 • Rengöring:
  • Daglig rengöring runt meatus behövs inte, det är tillräckligt med rengöring med tvål och vatten i samband med annan kroppstvätt
  • Handtvätt med tvål är viktigt för att förhindra korskontaminering vid hantering av patientens kateter
  • Så länge dräneringen är obehindrad rekommenderas det att sällan byta kateter

Svårigheter som kan uppstå med kateterbehandling

 • Yttre sfinkterspasm:
  • Lugna patienten, applicera lokalbedövning, distrahera patienten, visa tålamod
 • Misstänkt eller känd striktur:
  • Konsultera urolog
 • Blåshalsobstruktion:
  • Användning av en Tiemann-kateter minskar risken för trauma
 • Perforering av uretra:
  • Undviks genom försiktig införing av katetern
  • Kan inträffa om stor kraft har använts. Diagnosen ställs genom retrograd uretrografi och uretroskopi
  • Om det är minimal extravasation kan antibiotikabehandling och urindränage under 1-2 dagar vara en acceptabel behandling
  • Föreligger det en större extravasering i peritoneum eller extraperitonealt kan dränage av vätskan och kirurgi vara nödvändigt
 • Trauma:
  • Bekräftat radiologiskt
  • Primär behandling med perkutan cystostomi (suprapubis-kateter)
  • Senare kan visualisering göras via flexibel cystoskopi av erfaren urolog

Tillstånd som predisponerar för införingsproblem

 • Strikturer:
  • Ses speciellt hos män till följd av tidigare instrumentering, operation, trauma, infektioner
 • Godartad prostatahypertrofi:
  • Hos äldre män
 • Kontraktur/skleros i blåshalsen:
  • Sen komplikation till prostatakirurgi
 • Meatalstenos:
  • Medfött eller förvärvat
 • Fimosis:
  • Primärt hos patienter med diabetes, barn och äldre män
 • Insjunken penis:
  • Kort skaftlängd och/eller mycket suprapubiskt fett
 • Posteriora uretraklaffar:
  • Primärt hos barn
 • Hypospadi:
  • Liten meatusöppning med dubbla urinrör eller falska passager
 • Tumörer:
  • Prostatacancer eller mer sällan cancer i urinblåsan, penis eller urethra
  • Eventuell lokal spridning av cancer från närliggande strukturer
 • Trauman:
  • Instrumentering eller yttre skador kan orsaka falska passager, strikturer eller urethrabrott
 • Övrigt:
  • Främmande kropp eller sten i urinrör eller urinblåsa
  • Ovanligt, men prolaberande uretrocele

Orsaker till svåraktig dragning av kateter

 • Fel på katetern:
  • Den vanligaste anledningen. Kan detekteras genom att testa ballongfunktionen före insättning
 • Obstruktion av ballongkanalen eller ballongporten:
  • Kan exempelvis bero på användningen av andra lösningar än sterilt vatten för att blåsa upp ballongen
  • Beläggningar med förkalkningar kan förekomma i katetrar som har varit insatta länge

Tekniker för dragning av kateter som sitter fast

 • Töm ballongen och testa ballongkanalen innan andra procedurer testas:
  • Problemet kan vara att ballongen inte är tillräckligt tömd
 • Skär den distala delen av ballongkanalen:
  • Denna del av katetern kan vara den enda del som blocker, och om man skär upp denna kan ballongen dräneras
 • Ballongperforation:
  • En styv mandräng kan föras in i ballongkanalen för att perforera ballongen
  • Även en suprapubis-teknik för ballongperforation kan användas under ultraljudsledd ledning till att använda en suprapubisk nål
 • Hyperinflation rekommenderas inte:
  • Kan ge blåsskada
 • Flexibelt eller styvt cytoskop kan vissa gånger krävas för att få bort katetern

Komplikationer vid permanent kateter

 • Blödning/hematuri:
  • Är vanligt efter instrumentering
  • Klarnar vanligtvis upp inom 24 timmar
  • Håll ett högt vätskeintag som främjar diures och förhindrar koagelbildning
  • Sköljningar kan ibland krävas
 • Tät kateter:
  • Material som obstruerar urinkatetrar består av bakterier, proteiner och utfällda kristaller
  • Patienter med en hög tendens till blockering har ofta mycket kalcium, proteiner och mucin i urinen, vilket också ger ett högre pH jämfört med urinen hos patienter med låg obstruktiv tendens
  • Proteus mirabilis bakteriuri är associerad med blockeringstendens orsakad av alkalisk urin och utfällning av kristaller i kateterlumen. Sköljning med metenamin kan minska blockeringstendensen
  • Blockerade katetrar måste tas bort och bytas ut omedelbart
 • Kolonisering av bakterier:
  • Bakterier utvecklas hos alla patienter med en insatt kateter
  • Studier visar att universal bakteriuri förekommer inom fyra dagar med användning av ett öppet dräneringssystem kontra cirka 30 dagar med ett slutet system
  • Periodisk odling av urin är inte indicerat hos patienter med kateter. Bakteriefloran varierar över tid och upprepade odlingar ger ingen fördel i valet av antibiotika för behandling av möjlig framtida klinisk infektion5
 • Urinvägsinfektion:
  • Antibiotikaprofylax är aldrig indicerat
  • Endast klinisk urinvägsinfektion med feber ska behandlas
  • Behandlingen baseras på odlingssvar. Ofta finns det flera bakterier som orsakar klinisk infektion (pseudomonas, proteus, Provia, Enterobacteria)
  • Blododling kan var indicerat vid misstänkt bakteremi
  • Infektionen behandlas under 1-2 veckor eller längre
  • Svår infektion kräver ofta behandling med två antibiotika, såsom ampicillin i kombination med en aminoglykosid
 • Läckage:
  • Blåskrampar förekommer ofta hos patienter med katetrar. Spasmernas kraft överstiger ofta kateterens dräneringsförmåga. Detta orsakar läckage runt katetern
  • Denna typ av läckage bör inte behandlas med införandet av en ny kateter med större diameter. Obstruktion eller infektion bör dock behandlas
  • Spasmerna behandlas ofta effektivt lindrade med spasmolytika/antikolinergika som solifenacin
 • Olika komplikationer:
  • Uretrit, uretral fistel, epididymit, skrotal abscess, prostatit, prostata-abscess
 • Utveckling av blåscancer:
  • Permanent kateter har setts vara en individuell riskfaktor för blåscancer, särskilt hos äldre och hos män4

 

Källor

Sakkunnig

 • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet
Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons