Nyhet | Pediatrik

Mer övervikt efter lång graviditet

Risken för övervikt och fetma i vuxen ålder ökar för barnet om en graviditet dragit ut på tiden. Nu hävdar forskarna att resultaten styrker argumentet att sätta igång förlossningen på konstgjord väg när graviditeten dragit ut på tiden.

bessie webb ljusare
Publicerad den: 2016-04-27
Författare: Besima Aho, Redaktionschef, Netdoktor

Annons

Fredrik Ahlsson och Maria Lundgren vid Uppsala universitet har tillsammans med kollegor vid Auckland university i Nya Zeeland tittat på vikten och BMI-värdena hos drygt 211 000 blivande mödrar. Studien bygger på uppgifter från det svenska medicinska födelseregistret. Uppgifterna samlades in under kvinnornas första besök vid mödravårdscentralen innan själva graviditeten nämnvärt kunde ha påverkat deras vikt.

Var åttonde av de blivande mödrarna var ett överburet barn, det vill säga fötts efter 41 fullgånga veckor och resten var födda i normal graviditetstid någon gång mellan vecka 37 och 41.

Annons
Annons

I genomsnitt vägde de överburna kvinnorna mer, hade högre BMI-värden och var oftare överviktiga eller feta jämfört med de kvinnor som hade fötts efter en normallång graviditet. Och allra tydligast kunde man se detta på de kvinnor som varit kraftigt överburna och fötts under den 43:e graviditetsveckan.

– Skillnaderna i vikt och BMI-värden är visserligen ganska små, men de ledde ändå till att övervikt och fetma var betydligt vanligare bland kvinnorna som varit kraftigt överburna jämfört med bland kvinnorna som hade fötts efter mycket långa graviditeter. Det rör sig om riskökningar i storleksordningen 12 till 13 procent, säger Fredrik Ahlsson.

    Källor

  • Unt.se - http://www.unt.se/uppland/uppsala/mer-fetma-efter-lang-graviditet-4208665.aspx

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons