Nyhet | Psykiatri

Här är målet som har bäst effekt vid behandling av alkoholproblem

Behandling av ett alkoholberoende ger bättre effekt om målet är helnykterhet än om målet är kontrollerat drickande, visar en långtidsstudie från Göteborgs universitet.


Publicerad den: 2019-06-06
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

alkohol
Annons

I studien har forskarna följt upp 349 alkoholberoende personer efter avslutad behandling, först efter två och ett halvt år och sedan efter fem år. Bland dessa personer hade en grupp ett mål om att bli helt nyktra, en annan att ha en kontrollerad alkoholkonsumtion och den tredje gruppen hade inget mål uppsatt.

De olika personerna som följdes upp fick olika evidensbaserade behandlingar i Region Västra Götaland; En psykosocial behandling och två 12-stegsbehandlingar. 

Vid båda uppföljningstillfällena var majoriteten av dessa personer helnyktra eller hade ett lågt eller måttligt drickande.

– Men bäst resultat visar gruppen som hade helnykterhet som mål, säger psykolog Kristina Berglund, en av forskarna bakom studien.

  • 76 procent av de som hade helnykterhet som mål var antingen helnyktra eller hade låg till måttlig alkoholkonsumtion efter fem år.
  • För de som hade målet att ha kontrollerad konsumtion låg samma siffra på 59 procent.
  • För de personer som inte hade något mål var motsvarande siffra 61 procent.

En sak som utmärkte de personer som hade satt upp målet om att bli helnykter var att de tidigare, innan behandlingen, hade haft dubbel så hög alkoholkonsumtion som de andra grupperna. De hade också levt med problemen under längre tid, i medeltal 13 år.

– Det är viktigt att de som behandlar personer med alkoholproblem upplyser klienterna att helnykterhet är den mest effektiva målsättningen för att resultatet ska hålla över tid. Detta gäller speciellt för de klienter som under en lång tid haft en hög alkoholkonsumtion, säger Kristina Berglund.

Annons
Annons

    Källor

  • Göteborgs universitet - https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//helnykterhet-effektivaste-malet-vid-behandling-av-alkoholproblem.cid1631281

Annons
Annons
Annons