Nyhet | Psykiatri

Psykiska besvär bland unga ökar

Psykiska besvär bland unga, som nedstämdhet, nervositet och sömnsvårigheter, har ökat sedan mitten av 1980-talet. Det visar Folkhälsoinstitutets rapport Skolbarns hälsovanor. Studien Skolbarns hälsovanor har tidigare visat en tydlig ökning av självrapporterade psykosomatiska symptom som nedstämdhet, irritation, nervositet och sömnsvårigheter bland 11-, 13- och 15-åringar mellan åren 1985-2001. Den senaste undersökningen, som genomfördes under 2009/10, visar att ökningen har planat ut, framför allt bland 15-åringar.

bessie webb ljusare
Publicerad den: 2011-12-01
Författare: Besima Aho, Redaktionschef, Netdoktor

Annons

Psykiska besvär bland unga, som nedstämdhet, nervositet och sömnsvårigheter, har ökat sedan mitten av 1980-talet. Det visar Folkhälsoinstitutets rapport Skolbarns hälsovanor.

Studien Skolbarns hälsovanor har tidigare visat en tydlig ökning av självrapporterade psykosomatiska symptom som nedstämdhet, irritation, nervositet och sömnsvårigheter bland 11-, 13- och 15-åringar mellan åren 1985-2001. Den senaste undersökningen, som genomfördes under 2009/10, visar att ökningen har planat ut, framför allt bland 15-åringar.

Annons
Annons

Studien visar också skillnad mellan könen. Flickor uppger oftare att de är nedstämda.

– Det här betyder inte nödvändigtvis att pojkar har bättre psykisk hälsa än flickor, utan snarare att hälsa och ohälsa kan ta sig olika uttryck bland pojkar och flickor, säger Anna Bessö, avdelningschef. Att förstå mekanismerna bakom är avgörande för hur vi förstår ungas hälsa och för hur stödjande insatser utformas.

    Källor

  • Statens Folkhälsoinstitut - http://www.fhi.se/Aktuellt/Nyheter/Skolbarns-halsa--vanor-och-levnadsforhallanden/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons