Nyhet | Urologi

Nu ska ofrivilligt barnlösa få det lättare

Regeringen föreslår nu att reglerna för assisterad befruktning och föräldraskap ska moderniseras. Det handlar om att tillåta assisterad befruktning där både ägg och spermie kommer från någon annan än den tilltänkta mamman och pappan.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-02-09
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

För att underlätta för ofrivilligt barnlösa vill regeringen ta bort kravet på genetisk koppling.

– Att kravet på genetisk koppling mellan barnet och en förälder vid assisterad befruktning tas bort kommer att göra det möjligt för fler att få den hjälp de behöver inom sjukvården. Det är en rimlig modernisering av lagstiftningen, säger socialminister Annika Strandhäll.

I torsdags fattade regeringen beslutet och förslaget har skickats på remiss till lagrådet. Den 1 januari 2019 föreslås lagändringarna träda i kraft.

Lagförslaget i korthet: 

Par och ensamstående kvinnor får möjlighet att inom svensk hälso- och sjukvård genomgå befruktning utanför kroppen med enbart donerade könsceller. Kravet på genetisk koppling mellan barnet och en förälder avskaffas. 

Fler vårdinrättningar än universitetssjukhusen får utföra befruktning utanför kroppen med donerade könsceller. 

Barnets rätt till information om sitt ursprung stärks. 

Reglerna om assisterad befruktning i utlandet blir desamma för olikkönade och samkönade par. Föräldraskap ska kunna fastställas under förutsättning att behandlingen har utförts vid en behörig inrättning och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn. 

Det blir enklare att fastställa faderskap enligt svensk lag för den genetiska fadern efter ett surrogatarrangemang i utlandet. 

Det införs särskilda regler om föräldraskap för situationer där personer får barn efter att någon av eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet. Reglerna innebär bland annat att en man som föder ett barn ska anses som far till barnet. 

KÄLLA: Regeringen.se 

Annons
Annons

    Källor

  • Regeringen - http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/modernare-regler-om-assisterad-befruktning-och-foraldraskap/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons