Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Ökad risk för psykisk ohälsa hos barn med IBD

Att vuxna som lever med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, som ulcerös kolit och Crohns sjukdom har ökad risk för psykisk ohälsa är tidigare känt. Men nu visar en svensk studie att det även gäller barn med IBD.


Publicerad den: 2019-08-21
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

Ökad risk för psykisk ohälsa hos barn med IBD
Annons

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är ett samlingsnamn för sjukdomarna ulcerös kolit och Crohns sjukdom. De vanligaste symtomen är magsmärtor, lös avföring (med blod- och/eller slemblandning) och viktnedgång. IBD går inte att bota, men rätt individuell behandling kan skapa förutsättningar för långvarig besvärsfrihet och god livskvalitet.

Jämförde med friska barn och patienternas syskon

I den aktuella studien ingick mer än 6 400 barn. Barnen hade en inflammatorisk tarmsjukdom och var födda mellan 1973 och 2013. Med hjälp av befolkningsregister jämförde forskarna risken för psykisk ohälsa senare i livet med friska barn ur den allmänna befolkningen, samt med patienternas egna syskon.

Efter en genomsnittlig uppföljningstid om 9 år fick cirka 17 procent av barnen med inflammatorisk tarmsjukdom en psykiatrisk diagnos, hos friska barn låg siffran på 12 procent och hos syskonen var det cirka 10 procent. Risken var förhöjd för en rad psykiatriska diagnoser såsom: depression, ångestsyndrom, ätstörningar, personlighetsstörningar, ADHD och autismspektrumtillstånd. I vuxen ålder sågs även en ökad risk för självmordsförsök.

Troligen sjukdomen som påverkar

– Eftersom risken är förhöjd även jämfört med de egna syskonen är det troligen sjukdomen som påverkar den psykiska hälsan, snarare än andra faktorer som socioekonomi, livsstil eller genetik i familjen, säger Jonas F. Ludvigsson, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.

Risken var högst under det första året med inflammatorisk tarmsjukdom. Andra saker som ökade risken för psykisk ohälsa var om de hade fått diagnosen före 6 års ålder samt om barnen hade föräldrar som levde med psykisk ohälsa.

Annons
Annons

    Källor

  • Karolinska institutet - https://nyheter.ki.se/okad-risk-for-psykisk-ohalsa-hos-barn-med-inflammatorisk-tarmsjukdom?_ga=2.62884332.1702895692.1566370485-2103500077.1528372807

Annons
Annons
Annons

Annons