Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
NetdoktorPro bevakar | Neurologi

Fyra av fem MS-patienter får inte den vård de har rätt till

MS-patienten har rätt till årlig uppföljning med magnetröntgen och besök hos en neurolog. Men bara en av fem patienter erbjuds denna uppföljning, visar en ny undersökning från bland annat Neuroförbundet. Dessutom är neurologer en läkarminoritet och det skulle behöva utbildas dubbelt så många för att tillgodose behovet.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-07-04

Fyra av fem MS-patienter får inte den vård de har rätt till
Annons

Varje år insjuknar omkring 1 000 personer i multipel skleros, MS, och symtombilden är ofta komplex och mångfacetterad. I det primära stadiet av sjukdomen är besvären ofta måttliga och övergående. Något som gör att sjukdomen kan förbises av patienten och primärvårdsläkaren som uppfattar besvären som ”domningar” eller ”klumpighet”. De vaga symtom med få eller inga statusfynd kan medföra att neurolog inte kopplas in och många patienter upplever sig missförstådda.

- Det är svårt att få diagnos i rätt tid vilket är olyckligt då en månad kan vara avgörande för prognosen, säger Lise Lidbäck, ordförande i Neuroförbundet.

Därför lyfter hon vikten av att remittera patienten till neurolog om diagnosen misstänks. MS debuterar främst i 30-årsåldern och vaksamheten på symtom ska därför vara störst i denna åldersgrupp.

Annons
Annons

Få MS-patienter följs upp som de ska


En undersökning bland MS-patienter från Neuroförbundet avslöjar att många inte följs upp enligt de nationella riktlinjerna. Där framgår det nämligen att patienter med MS har rätt till årlig uppföljning med magnetröntgen. Men av de tillfrågade var det endast en av fem som hade erbjudits denna uppföljning.

MS-vården är bra när den finns att tillgå men verksamheterna har svårt med uppföljning, säger Lise Lidbäck.

Ännu ett orosmoment är bristen på neurologer, som i och med stora pensionsavgångar de kommande åren är på väg att minska ytterligare.

Annons
Annons

I Sverige går det 40 neurologer på en miljon människorSnittet i Europa ligger på 60. Sverige skulle behöva fördubbla denna läkarspecialitet, säger Lise Lidbäck.

 

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.