Nyhet | Neurologi

MS-läkemedel med fingolimod relativt ofarligt

Förra veckan gick Läkemedelsverket ut med information om skärpta rekommendationer för MS-läkemedelet som innehåller den aktiva substansen fingolimod på grund av hjärt-kärlpåverkan. Men Anders Svenningsson, docent och överläkare vid Neurologiska kliniken, menar att orsaken till dödsfall hos personer som börjat med läkemedlet som innehåller fingolimod, är oklar.

Publicerad den: 2012-04-30
Författare: stina04, Netdoktor

Annons

Förra veckan gick Läkemedelsverket ut med information om skärpta rekommendationer för MS-läkemedelet som innehåller den aktiva substansen fingolimod på grund av hjärt-kärlpåverkan. Anders Svenningsson, docent och överläkare vid Neurologiska kliniken, menar att orsaken till dödsfall hos personer som börjat med läkemedlet som innehåller fingolimod, är oklar.– De nya rekommendationerna med hjärtövervakning efter första tabletten får betraktas som en säkerhetsåtgärd där man snarare resonerar att det är bättre att vara för försiktig än tvärtom. Som ett exempel kan nämnas att man inte har denna rekommendation i USA, där man ju annars är känd för att vara "överförsiktig" på grund av deras system med risk för till exempel stämningar.– Som jag ser det finns det idag inga data som tydligt talar för att risken att drabbas av plötsliga dödsfall är högre om man tar läkemedlet Fingolimod. Men eftersom läkemedlet är nytt och vi vet att det finns en viss påverkan på hjärtrytmen i början känns det rimligt att överväga andra alternativ om man har en känd hjärtsjukdom, står på mediciner som påverkar hjärtrytmen eller om det i sin släkt har förekommit oklara plötsliga dödsfall, fortsätter Svenningsson.Svenningssons bedömning är att man idag inte ska betrakta det nya läkemedlet som mer farligt än något av de andra kraftfulla läkemedlen mot MS, men att man bör vara försiktig med användandet om man har riskfaktorer för rubbningar i hjärtrytmen.
Förra veckan gick Läkemedelsverket ut med information om skärpta rekommendationer för MS-läkemedelet som innehåller den aktiva substansen fingolimod på grund av hjärt-kärlpåverkan. 
Anders Svenningsson, docent och överläkare vid Neurologiska kliniken, menar att orsaken till dödsfall hos personer som börjat med läkemedlet som innehåller fingolimod, är oklar.
– De nya rekommendationerna med hjärtövervakning efter första tabletten får betraktas som en säkerhetsåtgärd där man snarare resonerar att det är bättre att vara för försiktig än tvärtom. Som ett exempel kan nämnas att man inte har denna rekommendation i USA, där man ju annars är känd för att vara "överförsiktig" på grund av deras system med risk för till exempel stämningar.
– Som jag ser det finns det idag inga data som tydligt talar för att risken att drabbas av plötsliga dödsfall är högre om man tar läkemedlet Fingolimod. Men eftersom läkemedlet är nytt och vi vet att det finns en viss påverkan på hjärtrytmen i början känns det rimligt att överväga andra alternativ om man har en känd hjärtsjukdom, står på mediciner som påverkar hjärtrytmen eller om det i sin släkt har förekommit oklara plötsliga dödsfall, fortsätter Svenningsson, vars bedömning är att man idag inte ska betrakta det nya läkemedlet som mer farligt än något av de andra kraftfulla läkemedlen mot MS, men att man bör vara försiktig med användandet om man har riskfaktorer för rubbningar i hjärtrytmen.

Förra veckan gick Läkemedelsverket ut med information om skärpta rekommendationer för MS-läkemedelet som innehåller den aktiva substansen fingolimod på grund av hjärt-kärlpåverkan.

Annons
Annons

Anders Svenningsson, docent och överläkare vid Neurologiska kliniken, menar att orsaken till dödsfall hos personer som börjat med läkemedlet som innehåller fingolimod, är oklar.

– De nya rekommendationerna med hjärtövervakning efter första tabletten får betraktas som en säkerhetsåtgärd där man snarare resonerar att det är bättre att vara för försiktig än tvärtom. Som ett exempel kan nämnas att man inte har denna rekommendation i USA, där man ju annars är känd för att vara "överförsiktig" på grund av deras system med risk för till exempel stämningar.

– Som jag ser det finns det idag inga data som tydligt talar för att risken att drabbas av plötsliga dödsfall är högre om man tar läkemedlet Fingolimod. Men eftersom läkemedlet är nytt och vi vet att det finns en viss påverkan på hjärtrytmen i början känns det rimligt att överväga andra alternativ om man har en känd hjärtsjukdom, står på mediciner som påverkar hjärtrytmen eller om det i sin släkt har förekommit oklara plötsliga dödsfall, fortsätter Svenningsson, vars bedömning är att man idag inte ska betrakta det nya läkemedlet som mer farligt än något av de andra kraftfulla läkemedlen mot MS, men att man bör vara försiktig med användandet om man har riskfaktorer för rubbningar i hjärtrytmen.

Annons
Annons

    Källor

  • Netdoktor - http://www.netdoktor.se/neurologi/?_PageId=186436

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons