Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Obesitas

Bästa fetmakirurgin avgörs i studie

Den välbeprövade fetmaoperationen gastric bypass är inte längre den självklara operationstekniken vid obesitas. I en banbrytande studie jämförs den nu med sleeve gastrektomi. Målet är att kunna individanpassa fetmakirurgin, menar Torsten Olbers, docent och överläkare i kirurgi vid Sahlgrenska sjukhuset.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2016-03-15

Annons

Patienter med ett BMI på mer än 35 har rätt till överviktskirurgi efter att genomgått medicinsk utredning. En utredning som ska styrka att individen har lidit av långvarig övervikt samt misslyckats med traditionell behandling. Omkring 7 000 fetmaoperationer utförs årligen i Sverige vilka ofta ger goda resultat. Sedan sekelskiftet har gastric bypass varit standardmetoden när operation är lämpligt.

− Det är den metoden som har vunnit hävd och som under lång tid etablerat sig. Man vet vad man får och metoden funkar i längden, säger Torsten Olbers som är en av Sveriges främsta experter på gastric bypass med nära 3500 operationer bakom sig.Torsten Olbers, docent och överläkare i kirurgi vid Sahlgrenska sjukhuset.

Annons
Annons

Gastric bypass blev känt redan på 80-talet men ersattes till mångt och mycket av gastric banding fram till 2000-talet.

− Kirurger har varit trendkänsliga och snabbt tagit till sig nya enklare alternativ. Banding-metoderna funkade dock inte i längden och patienterna fick istället göra en bypass.

Tarmvred en komplikation efter operation 

När laparoskopi sedan blev möjligt kom gastric bypass att bli den dominerande metoden. Dock kan följder som tarmvred och näringsbrist uppstå efter operationen. Torsten Olbers förklarar att det endast är ett par procent av patienterna som drabbas av tarmvred, men sett till hur många som genomgår operationen är det ett problem.

Reducerar allvarliga komplikationer

Verkningsmekanismen vid gastric bypass, som går ut på att dela magsäcken i två delar och dra fram tarmen till den övre delen, är en kombination av minskat kaloriintag och hormonell omställning. En metod som länge har setts som den mest hållbara vid viktminskning då individen blir mindre hungrig och snabbare mätt. Ingreppet i tarmarna gör dock att en del patienter drabbas av en otrevliga biverkningar. Anastomosläckage, tarmvred och näringsbrist är några av de komplikationer som kan uppstå. Cirka tre procent av patienterna genomgår även reoperation för någon komplikation under vårdtiden. Dessutom upplever majoriteten av patienterna dumping vilket yttrar sig i form av illamående, kallsvettighet och hjärtklappning. En konsekvens av den snabba presentationen av socker och fett i tunntarmen då magsäckens normala lagringsfunktion har slagits ut.

Annons
Annons

− Effekten blir extra tydliga när patienterna äter fet mat och äter för fort. Vissa hävdar dock att dumping inte är någon komplikation utan snarare till hjälp, säger Torsten Olbers.

Sleeve gastrektomi ett alternativ

De många följdsjukdomarna har på senare tid gett incitament till att ta till en alternativ metod. På fem år har sleeve gastrektomi, som innebär att enbart minskar magsäckens storlek till en tredjedel, vunnit förtroende hos många. 2015 utgjorde sleeve gastrektomi 25 procent av alla fetmaoperationer i Sverige och i många länder, så som Frankrike och USA, är metoden den mest använda.

− Sleeve ger mindre komplicerade biverkningar då man inte behöver göra ingrepp i tarmen.

Samtidigt som patienten minskar portionsstorleken fungerar passagen och därmed näringsupptaget av intagen föda genom tarmen som vanligt. Därför har metoden kommit att ses som en rival till gastric bypass. Emellertid är sleeve gastrektomi associerat med andra ingreppsspecifika komplikationer som besvär med tömningen av tarmen och sura uppstötningar.

− En av fem utvecklar till exempel kraftig reflux vilket kräver kronisk behandling. För de som redan har halsbränna lämpar sig då inte sleeve.

Torsten Olbers menar också att metoden är mindre säker vad gäller att hålla vikten och forskarna kan inte säga hur väl sleeve gastrektomi fungerar över en längre tid. Han utesluter inte avsaknaden av dumping som en förklaring till viktuppgång. Ovissheten gav Torsten Olbers och hans forskarteam stimulans till att göra en studie för att jämföra de två metoderna.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Höga förväntningar på studien kring fetmaoperationer

I en ny studie ska forskarna jämföra metoderna gällande bland annat viktminskning, följdsjukdomar och komplikationer. 17 sjukhus i landet har anslutit sig och genom att studera 4000 patienter, vilka opereras antingen med gastric bypass eller sleeve gastrektomi, kommer forskarna att kunna jämföra metoderna över tid.

− Vi kommer att undersöka patienterna under en femårsperiod för att sedan följa dem via register. Det kommer att bli den definitiva studien som avgör hur vi ska rekommendera framöver.

Han menar att ingen av alternativen behöver vara sämre utan att det snarare handlar om två bra operationsmetoder. De personliga förutsättningarna avgör sedan vilken metod som lämpar sig bäst.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.