Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Obesitas

”Öka andelen män som bedöms för fetmaoperation”

Övervikt och fetma är ett svenskt folkhälsoproblem, och förekomsten har stadigt ökat i alla åldersgrupper bland vuxna. Idag är ungefär varannan svensk överviktig eller fet, och var sjunde svensk är fet.


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2016-03-10

Annons

Nyligen lanserade NetdoktorPro en läkarutbildning om fetmakirurgi, Vad vet du om fetmakirurgi? Professor Magnus Sundbom, överläkare, Verksamhetsområdde Kirurgi, Akademiska sjukhuset i Uppsala som faktagranskat utbildningen, menar att förhoppningen med utbildningen att den ska uppfylla flera viktiga funktioner.

– Det är av vikt att öka medvetenheten om den här patientgruppen i primärvården och i sin tur öka kunskaperna kring fetma- och överviktskirurgi, både vad gäller utredning och uppföljning efter operation, säger Magnus Sundbom.

Enligt Magnus Sundbom ger en fetmaoperation goda resultat för majoriteten av patienterna, men problemet ligger i att för få patienter i primärvården utvärderas för operation.  Övervikt och fetma är ett globalt folkhälsoproblem.  Idag är ungefär varannan svensk överviktig eller fet och var sjunde fet.

Annons
Annons

Fler män bör opereras

Den dominerande operationsmetoden i Sverige är gastric bypass, men gastric sleeve har under de senaste åren blivit vanligare. I dagsläget utförs strax under 7 000 operationer per år av ett fyrtiotal kliniker i Sverige.

Åtta av tio som opereras är kvinnor. Detta trots att fetma och övervikt är lika vanligt hos båda könen.

– Mindre än en fjärdedel av alla som opereras är män. Personligen tycker jag att fler män bör överviktopereras och särskilt med tanke på att vi har sett att de män som kommer fram till operation är sjukare än kvinnorna som överviktopereras, säger Magnus Sundbom.

Annons
Annons

– Man kan säga att det föreligger ett jämlikhetsproblem, eller ett problem på två nivåer. Dels är det mer stigmatiserande för kvinnor att vara överviktiga och dels är sjukvården inte lika benägen att remittera eller erbjuda män överviktsoperation, trots att de med stor sannolikhet är sjukare än kvinnorna som remitteras. Det är, enligt samhället, mer acceptabelt att vara överviktig som man än som kvinna. Den synen måste förändras.

Målet med fetmakirurgi är inte primärt viktnedgång, utan att kunna förhindra, lindra och i bästa fall bota fetmarelaterade sjukdomar samt förbättra livskvaliteten. Cirka tre procent av den vuxna befolkningen har ett BMI över 35 och uppfyller således indikationerna för fetmakirurgi.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.