Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Obesitas

Övervikt och fetma ökar bland svenska barn

Idag lever hälften av alla vuxna i Sverige med övervikt eller fetma, vilket är dubbelt så många som för 40 år sedan. Nu syns en liknande ökning bland skolbarn. Det visar ny kunskap som Folkhälsomyndigheten uppmärksammar idag på Världsfetmadagen.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2020-03-04

Annons

̶  Bland äldre skolbarn har fetma femdubblats sedan 90-talet. Det är en oroande utveckling då vi vet att fetma ökar risken för ohälsa. Att drabbas av fetma som barn ökar dessutom risken för fetma även som vuxen, säger Lena Hansson, utredare på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Det gäller skolbarn i åldrarna 11, 13 och 15 år men det syns även en ökning bland yngre skolbarn. Enligt data från myndigheten lever idag mer än var femte 6–9-åring med övervikt eller fetma.

När det gäller vuxna i Sverige lever över hälften med övervikt eller fetma. Det är dubbelt så många som på 1980-talet.

Annons
Annons

Så kan vi bromsa utvecklingen

Övervikt och fetma ökar risken för att drabbas av både typ-2 diabetes, cancer och hjärt-kärlsjukdom. Folkhälsomyndigheten lyfter nu det gemensamma ansvaret för att bromsa den negativa samhällstrenden.

Patientfall: Gunnar, 56 år, med diagnostiserad diabetes

̶  Närmiljön behöver planeras så att den ger möjlighet och stimulerar till ökad fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. Genom att bygga samhällen som till exempel främjar aktiv transport och som erbjuder ett hälsosamt livsmedelsutbud så har vi goda chanser att bromsa utvecklingen och förhoppningsvis också vända trenden, säger Lena Hansson.

Annons
Annons

    Källor

  • Folkhälsomyndigheten - https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/overvikt-och-fetma--fortsatter-att-oka/

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.