Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Ögon

Måttliga förväntningar på nya mediciner mot glaukom

Framstegen i behandling av glaukom går långsamt framåt samtidigt som nya läkemedel väntar runt hörnet. Under Nordiska glaukommötet i Bergen samlades ögonläkare och specialister från hela norden för att diskutera den senaste forskningen inom glaukom.


Publicerad den: 2019-06-03

Måttliga förväntningar på nya mediciner mot glaukom
Annons

Drygt 200 läkare deltog under tre konferensdagar i Bergen, Norge,  i slutet av maj. Huvudföreläsaren Paul Foster från Moorfields Eye Hospital and University College i London berättade om sin studie EAGLE och skillnaden i behandlingseffekt mellan Perifer iridotomi och Kataraktkirurgi. I hans tidigare studier från 2011 har han visat att trångvinkelglaukom är vanligare än vad man trott i västvärlden.

– Där har man kommit fram till att istället för den konventionella behandlingen med perifer iridotomi, alltså ett hål i iris, så ska man göra en linsextraktion tidigare. Man går mot att ta bort linsen istället för att göra perifer iridotomi, säger Christina Lindén, ordförande i Svenska Glaukomsällskapet.

Vid en ny typ av kirurgi kallad MIGS, minimal invasive glaucoma surgery, används mirkoimplantat. Tanken är att de ska kunna vara ett skonsamt och tidigt alternativ till konventionell glaukomkirurgi.

– Det sänker trycket lite sämre har det visat sig i ett flertal mindre studier, men de verkar å andra sidan ha färre komplikationer.

Läkemedel med ny verkningsmekanism

I USA har läkemedel tillhörande klassen Rho-kinase-hämmare, eller ROCK-hämmare, nyligen fått godkänt av amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, och finns idag på den amerikanska marknaden. I Europa väntar läkemedelsgruppen få godkännande av EMA och Christina Lindén tror att det kan bli godkänt redan i höst.

– Man förväntar sig att den första rho-kinase-hämmaren kommer bli godkänd i Europa i slutet av det här året eller nästa. Sen vet jag inte när den lanseras i Sverige.

Det som urskiljer läkemedelsgruppen är att medicinerna innehåller en ny verkningsmekanism som på ett nytt sätt ökar utflödet av kammarvätskan.

Annons
Annons

– Den ökar utflödet av kammarvätskan på annat sätt jämfört med tidigare, säger Christina.

Men förhoppningarna är måttfulla.

– Jag tror inte att de kommer bli jättestora. Den sista läkemedelsklassen, prostaglandinerna, som kom på marknaden i mitten av 1990-talet, hade väldigt god trycksänkande effekt. Det här tror jag inte riktigt kommer ha lika bra trycksänkande effekt. Jag tror inte att det kommer bli ett förstahandspreparat, men det kan vara bra att ha som tillägg när andra läkemedel inte hjälper.

Läs även: Ingalill blev blind av glaukom – kritiserar lång väntetid

Annons
Annons
 

“Ambitiösa studier i Sverige”

Det finns i nuläget inget läkemedel eller metod som helt kan stoppa sjukdomsförloppet och en glaukompatient blir i regel alltid sämre under sin livstid. Det enda man kan göra är att förhala förloppet med hjälp av trycksänkande medel.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

I Sverige pågår det dock flera ambitiösa studier, bl.a. Glaucoma Intensive Treatment Study (GITS) i Malmö och Umeå. I denna studie jämför man konventionell behandling med mer intensiv behandling redan från start hos patienter med nyupptäckt glaukom.

Vid Karolinska institutet i Stockholm undersöker Pete Williams och hans forskningsgrupp orsakerna till varför synnerven bryts ned vid glaukom och hur man kan skulle kunna skydda den. Hans tidigare studier på möss har visat att nikotinamid, en variant av vitamin B3, kan skydda synnerven från att brytas ned.

Än så länge har de gett lovande experimentella resultat, kommenterar Christina. I USA och Australien finns det liknande och pågående studier som gått vidare till studier på människor.

– Orsaken till att studier går så långsamt fram är att man måste följa människor under lång tid, eftersom glaukom är en sjukdom som utvecklas under många år. Det tar lång tid innan man ser effekt av studierna och till man får resultat.

Hoppas på högre prioritering av glaukompatienter

Christina Lindén hoppas i framtiden på ännu bättre mediciner som i högre grad kan bromsa eller helt förhindra försämringen av synen.

Hon påpekar också att glaukompatienter ofta hamnar lite i skymundan. Vården av patienter med glaukom trängs många gånger undan av andra ögonsjukdomar och behandlingar. Trots att glaukom är en kronisk sjukdom där man visat att behandling och noggrann uppföljning lönar sig är det inte alltid vården prioriterar dessa kroniskt sjuka, menar Christina.

– Glaukompatienter har länge blivit undanträngda av patienter med gråstarr, diabetes och gula fläcken-sjukdom. Det är dags att de gör sin stämma hörd. 

Läs även: Fortsatt lång väntetid för glaukompatienter


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.