Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Öron-näsa-hals

Ny studie öppnar för första läkemedelsbehandlingen mot sömnapné

Ett läkemedel som testats för att hjälpa personer som lider av sömnapné visar lovande resultat.


Lovisa
Publicerad den: 2022-04-21

Annons

En ny studie vid Göteborgs Universitet öppnar nu för den första behandlingen med läkemedel mot sömnapné. Behandlingen som testats är ett läkemedel som hämmar enzymet karbanhydras, vars funktion är att hålla jämvikt mellan kolsyra och koldioxid i kroppen. Resultatet visar att patienterna efter behandling fick både färre andningsuppehåll och bättre syresättning.

– För de patienter som fick läkemedlet i den högsta dosen minskade antalet andningsuppehåll med i genomsnitt 20 per timma. Drygt en tredjedel av patienter i studien hade endast hälften av sina andningsuppehåll kvar, och hos var femte minskade antalet med minst 60 procent, säger Jan Hedner, professor i lungmedicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Redan godkänt läkemedel 

Karbanhydras-hämmare är inget nytt fenomen utan finns redan på marknaden, men är idag godkänt som behandling vid bland annat grön starr och epilepsi. Att det också verkar ge effekt vid för obstruktiv sömnapné har däremot ingen tidigare forskning kunnat visa.

Annons
Annons

Resultaten banar nu väg för fortsatt forskning kring ämnet som en potentiell behandling mot obstruktiv sömnapné. I och med att flera godkända läkemedel redan finns på marknaden hoppas man att arbetet med att utveckla ett godkänt läkemedel för sömnapné gå snabbare.

Behandlingsalternativ behövs

Som det ser ut idag behandlas patienter med sömnapné med antingen apnéskena eller CPAP-mask ( Continuous Positive Airway Pressure ).

– Dessa behandlingsalternativ kräver tillvänjning och eftersom de ofta upplevs som besvärliga är det vanligt att man inte använder sin mask eller skena. Om vi får fram ett effektivt läkemedel skulle det därför underlätta livet för många patienter och i förlängningen också rädda fler liv, säger Ludger Grote, universitetslektor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.