Nyhet | Pediatrik

Läkemedelshantering till barn ska bli säkrare

Det handlar om utmaningarna kring barns läkemedelsanvändning, både vad gäller ordination, iordningsställande, administrering, uppföljning och säkerhetsrisker. Detta behandlar Läkemedelsverket nu i ett nytt kunskapsdokument.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-04-21
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

– Barn är inte små vuxna utan barn skiljer sig från vuxna bland annat avseende förmåga att bryta ned läkemedel i kroppen. Att behandla barn med läkemedel innebär speciella utmaningar och säkerhetsrisker vid både ordination och övrig läkemedelshantering. Stora viktspann i åldersgrupper kan göra det svårt att avgöra om en dos är rimlig, säger Elin Kimland, projektledare och medicine doktor på Läkemedelsverket.

Risken för läkemedelshanteringsfel är därför större hos barn än vuxna, vilket Läkemedelsverket har tittat på utifrån svenska förutsättningar. I ett kunskapsdokument, som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i läkemedelsbehandling av barn, har Läkemedelsverket samlat denna kunskap. De lyfter att godkända läkemedel som är utvärderade och anpassade till barn bör vara grunden i all läkemedelsbehandling.

Läs även: Smärtstillande till barn saknar ofta vetenskaplig grund

Annons
Annons

– Behandling av barn med läkemedel behöver oftare göras utifrån tillgänglig evidens, klinisk erfarenhet och konsensusbaserade rutiner. Detta ökar behovet av att följa upp det enskilda barnets nytta och eventuella risker med läkemedelsbehandlingen. Det behövs även ökad kunskap om barn och läkemedel på en aggregerad nivå genom forskningsstudier, säger Elin Kimland.

    Källor

  • Läkemedelsverket - https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2017/Sakrare-ordination-och-lakemedelshantering-till-barn/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons
Annons