Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Smärta

Beteendeförändringar – ett värdefullt verktyg mot långvarig smärta

Smärta är en komplex upplevelse som bottnar i både känslor och beteende. Många gånger finns ingen tydlig medicinsk förklaring till personens smärta, påpekar professor Lance McCracken. ”Fler psykologer måste få chansen att hjälpa dessa patienter”, säger han.


Publicerad den: 2015-11-18

Annons

Det var fullsatt till sista stol när Lance McCracken, professor i beteendemedicin vid Kings College London, nyligen besökte Stockholm för att föreläsa om långvarig smärta. Smärtformen är ett av de vanligaste tillstånden som sjukvården möter - i genomsnitt drabbas var femte individ någon gång i livet.


– Idag är smärta ett ord man hör överallt. Och det kommer inte att förändras framöver, sa Lance McCracken

De senaste 20 åren har han fokuserat på att ta fram nya behandlingsstrategier mot långvarig smärta. Hittills har han publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar inom ämnet samt skrivit två böcker.

– En obehandlad långvarig smärta kan leda till depressioner, ångest och en nedsatt livskvalitet. Med den här föreläsningen vill jag uppmärksamma er om att smärta kan behandlas med olika metoder.

Viktigt med psykologisk flexibilitet

Smärta är en komplex upplevelse och studier har visat att både psykologiska och sociala faktorer spelar en central roll i smärtupplevelsen. Det är inte ovanligt att läkare möter patienter med långvarig smärta som saknar en tydlig medicinsk förklaring, menade Lance McCracken.

– Dessa patienter har ofta en begränsad effekt av traditionella behandlingar som exempelvis läkemedel eller kirurgi.

Han nämner istället behandlingsmodellen ACT, acceptance and commitment therapy. Det är en vetenskapligt utvärderad psykoterapeutisk metod med ursprung i kognitiv beteendeterapi. Målet med ACT är inte att avlägsna patientens smärta, till skillnad från många andra behandlingsformer.

Annons
Annons


– Tanken är att smärtpatienten ska leva ett meningsfullt liv - trots att smärtsymtom finns närvarande. Det sker genom att förändra patientens beteende och inställning till smärta, sa han.

Arbetssättet i ACT går ut på att förändra tankemönstret och minska ett undvikande beteende. Genom att patienten kontinuerligt exponeras för det man vanligtvis vill fly ifrån ökar funktionsförmågan successivt. Begreppet psykologisk flexibilitet är viktigt i sammanhanget, påpekade Lance McCracken.

– Det betyder att personen har en bred beteenderepertoar, och därmed en bättre förmåga att välja beteende beroende på vilken situation man befinner sig i.

Psykologer måste få chansen

Det är viktigt att fler psykologer ges möjlighet att hjälpa patienter som lider av långvarig smärta, menade Lance McCracken.

– I många fall vet inte patienten hur stor inverkan ens tankar har på hälsan och upplevelsen av smärta.

Han tror att psykologi som område har mycket att erbjuda framtida smärtpatienter.

– Beteendemedicin är ett intressant fält som bäddar för nya och lovande behandlingsmöjligheter när det gäller långvarig smärta.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.