Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Smärta

Nyexaminerade läkare har sexton timmars utbildning om långvarig smärta

I läkares grundutbildning avsätts två dagar, av totalt 220 utbildningsveckor, på smärtvård. En liknande trend ses även under specialisttjänstgöringen. ”Läget är olyckligt eftersom läkare önskar mer smärtutbildning”, säger överläkare Hans Johansson.


Publicerad den: 2016-01-19

Annons

Idag är uppemot 1,2 miljoner människor över 65 år drabbade av smärta, och 45 procent av dem har långvarig smärta. Det visar en ny svensk studie vars preliminära resultat nyligen blev publicerade.

– Det är en stor siffra. Betydligt större än vad som framgått i tidigare studier, säger Hans Johansson som är specialist inom geriatrik och överläkare vid Smärtmottagningen på Södertälje sjukhus. 
Överläkare Hans Johansson
Dessvärre är professionens kunskaper om långvarig eller kronisk smärta begränsad, påpekar han.

– Majoriteten av läkare kan för lite om den typen av smärta. Det är inte heller bra att kompetensen är ojämnt fördelad över landet eftersom den behövs överallt i samhället – på äldreboenden, vårdcentraler och inom akutsjukvården. 

Idag arbetar uppemot 540 geriatriker kliniskt och totalt 6 000 allmänmedicinare.

– Ungefär 40 av läkarna är även smärtspecialister och har särskild kunskap i smärtvård. Det är mindre än en procent av specialisterna som möter äldre med långvarig smärta, säger Hans Johansson.

Få fortbildningskurser inom smärtvård

I dagens grundutbildning för läkare utgör smärtvård en bråkdel av den totala utbildningstiden. Sammanlagt avvaras cirka 0,2 procent av studietiden åt smärtkunskap vilket motsvarar två dagar av totalt 1 100 utbildningsdagar.

– När jag gick igenom 45 studentvalda kurser på Karolinska institutets läkarutbildning berörde ingen smärtkunskap. Det var inte ens i närheten, säger Hans Johansson.

Bilden ser inte mycket bättre ut gällande specialisttjänstgöringen. Idag avvaras mindre än 0,1 procent av utbildningstiden på smärtvård.

I Socialstyrelsens råd och föreskrifter för specialister i allmänmedicin och geriatrik står inget om obligatorisk kunskap om smärta.

 
– I specialistföreningarnas målbeskrivning för geriatriker finns inga krav på smärtkunskap. Allmänmedicinarna ska dock ha ”kunskap om långvarig smärta”, säger han.

Det är också svårt för läkare att på eget initiativ förbättra sina smärtkunskaper, påpekar Hans Johansson.

– Staten anordnar få specialistkompetenskurser som överhuvudtaget berör smärta. Under 2013 erbjöds en kurs om smärtvård och tre kurser under hela 2015, varav två var inriktade på smärta och smärtbehandling. Det här året bjuder inte på bättre förutsättningar för läkarna – totalt två kurser under hela 2016.

Sammanlagt har staten erbjudit cirka 200 utbildningsplatser i smärtkunskap de senaste fem åren.

Annons
Annons

Allmänläkare vill ha utbildning i smärta

Hans Johansson tycker att dagens läge är olyckligt eftersom 91 procent av allmänläkarna önskar mer smärtutbildning, enligt en undersökning i Pain Proposal.

– Specialister i allmänmedicin har haft tre timmars vidareutbildning i smärta det senaste året, enligt siffror från nätverket OPEN Minds (Opioids and Pain European Network of Minds). Över 60 procent angav tidsbrist som anledning – man kom inte ifrån arbetet helt enkelt.

Den sammantagna bilden blir att dagens specialistkår har grundläggande och begränsade kunskaper i smärtlindring.

– Förbättringsbehovet är stort. Det behövs dessutom fler specialistläkare inom både geriatrik och smärta – snart går dagens specialister i pension och då vet jag inte hur det kommer att bli.

Vill du förbättra dina kunskaper om långvarig smärta hos äldre?

Genomför vår läkarutbildning, det tar endast tio minuter och alla svar är anonyma. Läkarutbildningen om långvarig smärta hos äldre hittar du här.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.