Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Smärta

Unika data om långvarig smärta hos äldre

Att smärtpatienter utgör en stor del av professionens vardag kan utläsas av svaren i NetdoktorPro:s avslutade läkarutbildning om långvarig smärta hos äldre. Över 20 procent av deltagande läkare uppgav att de näst intill träffar en smärtpatient om dagen.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-04-16

Annons

– Överlag är smärta ett område med låg status inom läkarkåren och därmed är intresset svalt. Det visar sig redan på läkarutbildningen som endast lägger 0,2 procent av utbildningstiden på smärta och smärtlindrande behandlingar. Det är oförsvarbart gentemot patienterna och signalerar samtidigt till blivande läkare att smärta inte är ett viktigt medicinskt område, säger Hans Johansson, överläkare på Smärtmottagningen vid Södertälje sjukhus, samt faktagranskare av läkarutbildningen Vad vet du om långvarig smärta hos äldre?

Utbildningen om långvarig smärta hos äldre gav unika data om professionens kunskap och intresse inom området. Totalt genomförde 702 sjukvårdspersonal läkarutbildningens samtliga lektioner, varav 648 läkare. Utbildningen pågick från mars 2015 till december 2017.

Utvalda resultat från läkarutbildningen:

  • Över 20 procent av deltagande läkare svarar att de årligen träffar fler än 200 äldre patienter med långvarig smärta. Vanligt är nociceptiv smärta.
  • En stor del av läkarna anger att deras äldre patient lider av en relativt stark smärta vid det första vårdbesöket. Närmare 25 procent uppskattar att patienten har en sjugradig smärta på en skala där tio motsvarar mycket stark smärta.
  • Få läkare upprättar en uppföljande vårdplan för sin patient – fler än var tredje läkare svarar att det sker i mindre än hälften av fallen. Var fjärde läkare uppger att de aldrig skapar en vårdplanering för sin äldre patient med långvarig smärta.
  • Hela 81 procent uppger att läkarutbildningen om långvarig smärta hos äldre kommer vara till nytta i deras kliniska vardag.

Här hittar du alla pågående läkarutbildningar på NetdoktorPro.

Annons
Annons

 

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.