Intervju | Urologi

Läkare tycker att nokturi är svårdiagnostiserat

Nu lanserar NetdoktorPro en rapport om nokturi, nattkissning. Den erbjuder värdefull kunskap från både behandlande läkare och nokturipatienter. Materialet avslöjar bland annat att många läkare har svårt att diagnostisera nattkissning. 


Publicerad den: 2015-12-09
Författare: Maria Gustavsson, Redaktör, NetdoktorPro

Annons

Nu släpper NetdoktorPro en ny rapport med unik information om nokturi, nattkissning. Sjukdomen drabbar uppemot hälften av svenskarna över 50 år, och i åldersgruppen 70-80 år har tre av fyra nokturi.

Rapporten består av inhämtat material från NetdoktorPro:s läkarutbildning om nokturi (Vadvetduomnokturi) samt Netdoktors upplysningskampanj om nokturi som vänder sig till allmänheten (Hardunokturi.se). Rapporten innehåller därmed värdefull kunskap och unika erfarenheter från både nokturipatienter och behandlande läkare.

Annons
Annons

Öppna rapporten om nokturi här >>

Många patienter är missnöjda med vården

Materialet avslöjar att kunskapen om nokturi behöver förbättras – både inom sjukvården och bland allmänheten. Närmare hälften av nokturipatienterna som sökt vård angav att de inte fått besked om vad deras nattkisningen kunde bero på. Uppemot 60 procent sade sig vara missnöjda eller mycket missnöjda med sjukvårdens insats.

Den bristande vården kan bottna i att läkare själva saknar kunskap om nattkissning. Närmare hälften av deltagande läkare angav i enkätsvar att nokturi är en svårdiagnostiserad sjukdom. Ett resultat som överraskar Aino Fianu Jonasson som är överläkare i gynekologi och obstetrik samt granskande expert till läkarutbildningen och upplysningskampanjen om nokturi. 

Annons
Annons

– Att det skulle vara svårt att diagnostisera nokturi förvånar mig. Idag finns flera effektiva verktyg som läkare kan använda sig av, exempelvis vattenkastningslistor och riktlinjer för nokturi som Nätverket Nokturi har tagit fram, säger hon.

Läkare bör aktivt fråga om nattkissning 

Idag är nokturi en underdiagnostiserad sjukdom. För att förändra den bilden måste professionens kunskap om nattkissning förbättras, menar Aino Fianu Jonasson. 

– Det är också viktigt att läkare aktivt frågar patienten om nokturi eftersom få med sjukdomen tar upp problemet på eget initiativ. Flera undersökningar visar att majoriteten av patienter vill att läkaren ska föra nattkissning på tal, istället för dem själva. 

Vill du som läkare förbättra dina kunskaper om nokturi? Passa då på att genomföra vår läkarutbildning, det tar endast tio minuter och alla svar är anonyma.

Läkarutbildningen om nokturi hittar du här.

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons