Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Urologi

Läkare tycker att nokturi är svårdiagnostiserat

Nu lanserar NetdoktorPro en rapport om nokturi, nattkissning. Den erbjuder värdefull kunskap från både behandlande läkare och nokturipatienter. Materialet avslöjar bland annat att många läkare har svårt att diagnostisera nattkissning. 


Publicerad den: 2015-12-09

Annons

Nu släpper NetdoktorPro en ny rapport med unik information om nokturi, nattkissning. Sjukdomen drabbar uppemot hälften av svenskarna över 50 år, och i åldersgruppen 70-80 år har tre av fyra nokturi.

Rapporten består av inhämtat material från NetdoktorPro:s läkarutbildning om nokturi (Vadvetduomnokturi) samt Netdoktors upplysningskampanj om nokturi som vänder sig till allmänheten (Hardunokturi.se). Rapporten innehåller därmed värdefull kunskap och unika erfarenheter från både nokturipatienter och behandlande läkare. 

Öppna rapporten om nokturi här >>

Annons
Annons

Många patienter med nokturi missnöjda med vården

Materialet avslöjar att kunskapen om nokturi behöver förbättras – både inom sjukvården och bland allmänheten. Närmare hälften av nokturipatienterna som sökt vård angav att de inte fått besked om vad deras nattkisningen kunde bero på. Uppemot 60 procent sade sig vara missnöjda eller mycket missnöjda med sjukvårdens insats. 

Den bristande vården kan bottna i att läkare själva saknar kunskap om nattkissning. Närmare hälften av deltagande läkare angav i enkätsvar att nokturi är en svårdiagnostiserad sjukdom. Ett resultat som överraskar Aino Fianu Jonasson som är överläkare i gynekologi och obstetrik samt granskande expert till läkarutbildningen och upplysningskampanjen om nokturi. 

Läkarutbildningen om nokturi hittar du här.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.