Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Urologi

Läkarnas intresse för nokturi ökar

Engagemanget för nokturi har vuxit på bara några år, menar överläkaren Aino Fianu Jonasson och förvånas över hur många som har slutfört NetdoktorPro:s läkarutbildning inom området. ”Läkare har känt till nokturi men inte vetat hur man ska ta hand om patienterna. Jag tror att satsningen har hjälpt många”, säger hon.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2016-08-18

Annons

Många nokturipatienter upplever en försämrad livskvalitet då sömnen störs, vilket leder till både psykisk och fysisk påverkan. Det handlar om förändrad blodsockerbalans och sämre immunförsvar. Sömnbristen kan även orsaka skador genom olycksfall i arbetet, trafiken eller i hemmet. Påföljder som bidrar till en hög sjukskrivningsfrekvens och betydande samhällskostnader.

Över 600 läkare har genomfört NetdoktorPro:s läkarutbildning VadvetduomNOKTURI.se. I snitt träffar dessa läkare mellan 6 och 20 patienter med misstänkt nokturi årligen.

– Jag tror att det är fler men att läkarna ibland inte tänker på att det handlar om nokturi. Tydligt är ju att kunskapen bland läkarna är varierande, säger Aino Fianu Jonasson, överläkare och docent vid Kvinnoforskningsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Annons
Annons

Söker inte för nokturi

Det är inte ovanligt att patienten söker vård för sin sömnstörning, utan att tänka på att urinträngningarna ligger bakom uppvaknandet. Något som gör att de inte alltid får adekvat behandling.

– Samtidigt är det få som har intresserat sig för nokturi. Läkarna har känt till nokturi men inte alltid varit säkra på hur dessa patienter ska tas omhand, säger Aino Fianu Jonasson.

Enligt läkarsvaren tycker över hälften att nokturipatienter kan vara svåra att diagnostisera. Nokturi är generellt en underbehandlad sjukdom som framför allt har setts som normalt hos äldre människor.

– Det är först på senare tid som man har börjat ta nokturi på allvar och det har kommit effektiva mediciner. Men främst handlar det ju om att utreda vad nokturin beror på och göra en miktionslista. Blir medicinering aktuellt är det desmopressin som gäller och sedan antimuskarina som är för överaktiv blåsa.

Annons
Annons

Bra egenvård för alla är blås- och bäckenbottenträning, menar Aino Fianu Jonasson. Ändå har endast hälften av läkarna rekommenderat blåsträning till sina nokturipatienter.

Uppdatera och aktualisera

Nokturi blir allt vanligare i takt med att vi lever längre och Aino Fianu Jonasson konstaterar att intresset för sjukdomen växer bland läkarna.

– Nokturi har uppmärksammats mycket i massmedia och i olika nätverk. Jag tror även att NetdoktorPro:s satsning har hjälpt många. Det handlar om att kontinuerligt uppdatera och aktualisera informationen, säger hon.

Majoriteten, 84 procent, av läkarna anser att NetdoktorPro:s utbildning har varit eller kommer att vara till nytta för sin kliniska vardag.

 

Utredning av nokturi

Gå direkt på diagnostiken efter analys av miktionslistan

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

1. Börja med dryck- och miktionslista i två dygn.

Analysering av dryck- och miktionslistan:

a) Räkna ut dygnsvolymerna och jämför värdena mellan dygnen. Normal dygnsdiures: 40 ml/kg kroppsvikt.

b) Jämför intaget av vätska med volymerna producerad urin.

c) Utvärderingen har tre principiellt skilda utfall:

• Normal dygnsurinvolym och ingen nokturn polyuri – vidare utredning bör fokusera på blåsfunktions störning eller sömnrubbning.
• Förhöjd dygnsurinvolym – uteslut diabetes mellitus, polydipsi och diabetes insipidus.
• Normal dygnsurinvolym med nokturn polyuri – vidare utredning med hjärtsvikt, njurinsufficiens och sömnapnésyndrom i åtanke.

d) För patienter med symtom från urinvägarna rekommenderas att dygnsdiuresen justeras till under 2 liter per dygn innan annan åtgärd. 

e) Bedöm den funktionella blåskapaciteten, dvs den största urinvolymen enligt miktionslistan. Normal 

blåskapacitet är ca 3-6 dl.

f) Nattlig polyuri föreligger om natturinvolymen överstiger 30 % av totala dygnsvolymen, hos yngre (25-30 års ålder) gäller 20 %.

2. Provtagning: Främst urinsticka. Eventuellt kreatinin, urinodling samt B-glukos.

3. Anamnes: Tidigare och aktuella sjukdomar såsom: LUTS-problematik, symtom på över aktiv blåsa, förstoppningsbesvär, sömnapné, hjärtsvikt, diabetes mellitus, diabetes insipidus, neurologisk sjukdom, psykiatriska besvär eller njursjukdom? Åtgärda eventuell bakomliggande sjukdom.

4. Genomgång av patientens medicinlista: Diuretika?

5. Livsstilsåtgärder: Normalisera vätskeintaget, förorda regelbunden motion, åtgärda förstoppning.

6. Läkemedelsbehandling: Om nokturi med nattlig polyuri föreligger – överväg  desmopressinbehandling.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.