Expertens svar om urtikaria

Överläkare Joanna WallengrenUrtikaria, nässelutslag, består av en reaktion med kvaddlar och/eller angioödem i huden. Utslagen kliar och är flyktiga, det vill säga den enskilda kvaddeln uppstår och försvinner på mindre än 24 timmar.

Den 1 oktober chattade överläkare Joanna Wallengren om urtikaria med NetdoktorPros besökare. Här nedan kan du läsa alla frågor och svar från chatten.

 1. Angioödem och urtikaria

  Hej, skriver angående angioödem – räknas det till samma sjukdom som urtikaria? Skiljer sig behandlingsrekommendationen för recidiverande angioödem respektive urtikaria?

  Hej! Hälften av av urtikariapatienter har också haft angioödem och cirka 10 procent har enbart angioödem. Besvären med angioödem i främst ansiktet kan förekomma flera gånger per år och varje gång varar de 5-30 dagar. Utredning bör innefatta komplementnanalys, särskilt nivåer av C1-inhibitor i serum. Här är inte antihistaminer lika effektiva som vid urtikaria eftersom andra mediatorer än histamin är involverade, till exempel leukotriener. Här kan man prova montelukast eller vid svåra exacerbationer en kort steroidkur på 30-40 mg prednisolon dagligen. Det är också viktigt att penetrera födoämnesanamnesen och medicinlistan. ACE-hämmare bör utsättas. I övrigt följer man rekommendationer som vid urtikariaomalizumab, ciklosporin eller metotrexat. Brist på C1-inhibitor indikerar hereditärt angioödem. Här är dock kliniken mera alarmerande med smärtsamma, djupa svullnader som också är lokaliserade perifert och över buken. Nu har man effektiv behandling för denna sjukdom i form av injektioner C1-esterashämmare.

 2. Ger autoimmuna sjukdomar urtikaria?

  Jag har hört att vissa autoimmuna sjukdomar ger urtikaria, stämmer det? Vilka sjukdomar handlar det främst om i såfall?

  Hej! Ungefär en tredje del av patienter med kronisk urtikaria har cirkulerande antikroppar mot igE-receptorn och där anser man att det är autoimmuna mekanisker som ligger bakom. Kronisk urtikaria kan vara en första manifestation av flera autoimmuna sjukdomar som hypotyreoidism, tyreolidit, RA, SLE och Sjögrens syndrom. Här anses dock urtikaria vara ett parallell fenomen. God kontroll på grundsjukdomen ger inte automatiskt lindring av urtikaria. En del av dessa sjukdomar behandlas dock med immunosupprimerande läkemedel som också kan hämma nässelutslag.

 3. Infektionsutlöst urtikaria

  Jag har en undran om infektionsutlöst urtikaria, hur vanligt är det? Eller är det själva antibiotikabehandlingen vid infektionen som triggar urtikarian? Hur bör man i så fall medicinera under pågående infektion (där patienten står på antibiotika) för att förhindra nässelutslag? Tacksam för svar

  Hej! Infektioner är den absolut vanligaste orsaken till urtikaria. ÖLI, sinuiter, tarminfektioner och parasitinfektioner kan trigga igång urtikaria. Även mediciner kan utlösa urtikaria och då rör det sig ofta om IgE-medierade mekanisker där Pc är vanligast. Urtikaria sekundär till Pc kan komma efter att behandlingskuren är avslutad och då det har bildats tillräckligt med specifika IgE-antikroppar för att ge mastcellsdegranulering i den omfattning som ger urtikaria. Detta kan man ta reda på med ett prov på specifikt igE för Pc eller cefalosporiner. Viktigt att veta för att ge en adekvat varning för PC är att det i de flesta fall är infektioner som ger reaktiv urtikaria och som kan pågå långt efter att infektionen är utläkt. När det gäller kronisk urtikaria är det viktigt att utreda för parasitinfektioner där det kan vara aktuellt utifrån anamnesen. Det finns även rapporter som pekar på att helikobakter pylori (HP) infektioner kan ligga bakom urtikaria. Där hjälper det dock inte alltid att behandla HP för att bli av med urtikarian.

 4. Stressutlöst urtikaria

  Min dotter, 25 år, får urtikaria över hela kroppen, armar och ben samt när det är som värst även angioödem med ensidig svullnad av läpp och öga samt stickningar i hals och på tunga. Hon har inte besökt sjukvården dessa gånger då jag upplever att det oftast uppstår/triggas i samband med stark psykisk stress, oro eller ångest vilket därför gjort det extra svårt att kontakta sjukvården.

  Hon har tagit Cetirizin (som jag givit) och svullnaden runt läpp/mun/öga samt obehag i hals och tunga brukar lägga sig inom ett dygn. Kvaddlar på kropp och extremiteter kan kvarstå i flera dygn. Jag känner oro över ett allvarligare förlopp. Hon är frisk f.ö, äter inga mediciner. Tacksam för råd. /Med vänliga hälsningar!

  Hej! Det viktigaste är att fundera över vad som utlöser symptomen på urtikaria. Går dessa triggerfaktorer att förutse som till exempel vid urtikaria inducerad av motion eller kyla så kan man premedicinera med antihistamin. Är det akut stress som utlöser besvären är det oftast svårt att förebygga. Det är ändå viktigt att analysera utlösande faktorer. I din dotters fall så har ni kommit på vad som utlöser besvären. Hjälp med stresshantering vore kanske det bästa men det finns ingen anledning till oro över ett allvarligare förlopp av urtikaria. Oftast brukar angioödem vara svårbehandlat och dröja längre än nässelutslagen. Där skulle tillägg av montelukast till antihistamin medicinering vara effektivt. Eftersom nässelutslagen hos din dotter varar i flera dagar kan man kanske höja antihistamindosen till x2 eller x4 för att få symptomfrihet under denna tid. Hoppas det går bra.

 5. Peroral steroidbehandling vid urtikaria

  Hej! Hur bör man förhålla sig till peroral steroidbehandling vid urtikaria? Jag tycker det är otillfredsställande att enbart erbjuda patienter med svår urtikaria (med kraftig klåda) antihistamin. Är det rimligt att ge perorala steroider till dessa patienter? Vilken dos pratar vi om isåfall? Och hur lång skall nedtrappningen vara? Tacksam för råd!

  Hej! Vid behandling av kronisk urtikaria bör man vara restriktiv med peroral steroidbehandling. Hälften av patienterna har sina besvär i upp till ett halvt år, andra i flera år. Akuta exacerbationer hos patienter med adekvat dos av antihistamin kan dock behandlas med en kort steroidkur. Här kan dosen vara 30 - 40 mg prednisolon och trappas då ut under 3-14 dagar. Jag håller med om att en sådan kur kan vara befriande för patienten. Ifall besvären persisterar efter 1-4 veckor, får man överväga annan behandling. Vi har sammanfattat en behandlingsalgoritm för kronisk urtikaria på www.skane.se/lakemedelsbulletinen. Här finns fler behandlingsalternativ!

 6. Behandling av urtikaria

  Trevligt initiativ med chatt! Funderar över om man numera helt slutat med Tavegyl, som jag personligen tycker haft ganska god effekt på mina patienter med urtikaria? Har de sederande antihistaminerna ingen plats i behandlingen av urtikaria idag?

  Hej! Enligt europeiska riktlinjer för behandling av urtikaria har första generationens antihistaminer ingen plats vid behandling av kronisk urtikaria. Man behandlar med icke sederande antihistamin i vanlig dos, hjälper inte det så ökar man dosen till x4 och därefter lägger man till montelukast. De amerikanska riktlinjerna för behandling av kronisk urtikaria är mera liberala och där föreslår man tillägg av första generationens antihistamin till natten som tillägg. Finessen med första generatonens antihistamin är att de hämmar inte bara histamin utan även andra mediatorer. Det viktiga är dock biverkningar i form av trötthet vilket är väldigt individuellt och inte relaterat till ålder, vikt eller kön. En del patienter uppskattar både Tavegyl och Atarax.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.