Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Allergologi

Olika typer och behandling av angioödem

Angioödem är lokal svullnad under huden eller slemhinnan på grund av vätskeläckage i interstitiell vävnad. Det är viktigt att skilja mellan mastcellsmedierat och bradykininmedierat angioödem eftersom behandling av dessa två typer skiljer sig åt.


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2022-09-30

Annons

Svullnaden vid angioödem är av icke pittingtyp och ses ofta i elastisk vävnad som läppar, ögonlock, örsnibbar, tunga och uvula. Ödemet  finns ibland bara på ena sidan.

Mastcellsmedierat angioödem kan komma sekundärt till pågående infektioner, eller allergiska reaktioner på livsmedel och insektsbett. Det är vanligt med samtidig urtikaria och ibland anafylaxi. Reaktionen startar inom några minuter efter exponering för allergenet och byggs på under några timmar, för att sedan gå över inom 12–48 timmar.

Bradykininducerat angioödem kan orsakas av behandling med ACE-hämmare samt hereditärt och förvärvat angioödem. Det är inte associerat med urtikaria eller bronkospasm, men kan ändå ge andningssvårigheter på grund av larynxödem. Dessutom förekommer ibland buksmärtor, illamående, kräkning och/eller diarré på grund av svullnad i tarmväggen. Hereditärt angioödem är sällsynt och debuterar ofta i puberteten. Förvärvat angioödem utvecklas oftast på grund av en autoimmun eller lymfoproliferativ sjukdom.

Annons
Annons
Behandling av angioödem behöver ibland påbörjas på vårdcentralen.

Läs mer om angioödem och behandling vid olika typer i vår medicinska översikt.

 

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.