Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Allmänmedicin

EASD: Tarm och njure tar stor plats under årets diabetesmöte

Det var mycket fokus kring läkemedelsgruppen SGLT2-hämmare med nya data kring njurprotektion. Men även smarta insulinpumpar, ett mer långverkande basinsulin och tarmens roll vid diabetes stod i centrum under EASD 2020.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2020-10-07

EASD: Tarm och njure tar stor plats under årets diabetesmöte
Annons

Vi börjar vänja oss vid den nya digitala världen och virtuella kongresser känns inte lika främmande. Närmare 20 000 deltagare samlades under den stora årliga europeiska världskongressen inom diabetes – EASD. En av deltagarna var Jarl Hellma, överläkare vid Endokrinsektionen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. NetdoktorPro frågar honom vad han tar med sig från mötet.

Vad stod i fokus under EASD i år?

– I fokus vid EASD stod framför allt de nyare läkemedlen vid typ 2-diabetes, inkretinerna och sedan framför allt SGLT-2 hämmare. Sedan fanns det dessutom glädjande nog många fina sessioner kring insuliner och ny teknik. Kost och livsstil hade också sin naturliga plats och ser där ett växande fokus kring ”time restricted feeding”. Tarmen är dessutom ett organ som allt mer hamnar i fokus vad gäller fetma och diabetes. Sedan får man absolut inte glömma bort att EASD är världens bästa stora diabeteskonferens kring preklinisk diabetesforskning.

Annons
Annons

Läs mer om detta i Jarl Hellmans kongressrapport från EASD här >>

Vilka sessioner bevakade du?

– Jag bevakade i huvudsak de mer kliniska studierna men inom ett brett fält med allt från kost till läkemedel, transplantationer och teknik med fokus både på typ 1- och typ 2-diabetes, säger Jarl Hellman.

Vilka var de viktigaste nyheter under kongressen och varför?

Annons
Annons

– Den viktigaste nyheten är nog ändå att vi nu har ett allt mer gediget vetenskapligt underlag för att särskilt rekommendera SGLT2-hämmarna vid både hjärtsvikt och nedsatt njurfunktion/albuminuri, och detta oavsett om typ 2-diabetes föreligger eller inte. För patienterna kan det innebära en högre livskvalitet, lägre sjuklighet, färre inläggningar och ett mindre behov av dialys exempelvis, säger Jarl Hellman.

Är det något du saknade under årets EASD?

– Jag saknade framför allt fysisk närvaro vid EASD. Jag uppskattade dock chattfunktionen med emfas.

Och avslutningsvis...vilken är den största utmaningen inom diabetesvården idag?

– Att få tid, kompetens och ekonomiska resurser för att implementera alla dessa fantastiska verktyg som redan finns att använda inom diabetesvården!


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.