Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Endokrinologi

Saknas tydliga diagnos- och behandlingsriktlinjer vid hypogonadism

Vad räknas som testosteronbrist och vilka ska behandlas? Här pågår det ett intensivt kunskapssökande runt om i världen just nu, menar Mats Holmberg, androlog och endokrinolog vid Karolinska Universitetssjukhuset. Han lyfter bland annat fram en nyligen publicerad studie som ger oss helt ny information.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2021-03-11 Uppdaterad den: 2021-06-09

Saknas tydliga diagnos- och behandlingsriktlinjer vid hypogonadism
Annons


Många studier om hypogonadism har endast utgått från testosteronvärdet utan att ta hänsyn till mer objektiv symtomatologi. Därför är uppgifter om förekomsten av hypogonadism osäker. Likaså kunskapen om vad som räknas som testosteronbrist och vilka som ska behandlas.

– Det finns en mängd oklarheter kring vad som är testosteronbrist och vad som inte är det och kring vilka som ska behandlas och vilka som inte ska det. Det pågår ett ganska intensivt kunskapssökande runt om i världen just nu, säger Mats Holmberg, androlog och endokrinolog på specialenheten ANOVA vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Benskörhet kan vara det första tecknet på hypogonadism

Det man vet är att symtomgivande testosteronbrist, manlig hypogonadism, som uppkommer i vuxen ålder framförallt påverkar livskvaliteten med minskad psykisk och fysisk ork samt sömnbesvär. Andra symtom som förknippas med hypogonadism är impotens, minskad sexlust, nedstämdhet och minskad muskelmassa. Mats Holmberg menar att till exempel benskörhet kan vara det första tecknet på hypogonadism.

Annons
Annons

– Ja, benskörhet är relativt ovanligt hos män och skelettet är beroende både av testosteron och östrogen och båda sjunker vid hypogonadism. Däremot är det inte alltid självklart att de ska behandlas med testosteron, säger Mats Holmberg.

En studie som publicerades i fjol visar att osteoporos är två gånger vanligare hos män med hypogonadism jämfört med män med normala testosteronnivåer (6 vs 2,8 procent).

Om hypogonadism påvisas i samband med puberteten ser den kliniska bilden dock annorlunda ut. Läs mer om indelning, utredning och behandling i vår medicinska översikt om hypogonadism här >>

Samband mellan testosteronnivåer och en mängd olika sjukdomar

Man vet även att det finns ett antal riskfaktorer som gör att vissa löper större risk för att drabbas av hypogonadism. Mats Holmberg tar upp följande:

Annons
Annons
  • Kirurgi mot området, som till exempel vid testikelcancer
  • Patienter som står på långverkande opioider, som till exempel metadonpatienter eller smärtpatienter
  • Patienter med fertilitetsproblem
  • Hiv-patienter
  • Obesitaspatienter
  • Patienter med njursvikt
  • Patienter med retentio testis
  • Patienter med vissa kromosomavvikelser eller genetiska avvikelser

Testosteronbrist kan även förekomma vid kroniska sjukdomar, såsom vid reumatisk- och kardiovaskulär sjukdom, typ 2-diabetes och kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL.

– Det finns ett samband mellan testosteronnivåer och en mängd olika sjukdomar. Det är dock inte alltid självklart vad som kommer först och det saknas mycket bakgrund till detta, säger Mats Holmberg.

Hos patienter med nyupptäckt hypogonadism är det förstås viktigt att undersöka om det finns annan bakomliggande sjukdom – och om så är fallet behandla den först.

– I vissa fall kan det finnas en bakomliggande sjukdom som påverkar och då kan man ju åtgärda den. Det tydligaste exemplet är fetma. Om man är överviktig och går ner i vikt så går testosteron upp.

Om patienten fortfarande lider av hypogonadism (har symtom och samtidigt påvisad låg testosteronnivå) kan man ta ställning till om testosteronbehandling är aktuellt. Så ser det ut idag, men enligt en ny studie kan behandling med testosteron även bli aktuellt hos en specifik patientgrupp – oavsett symtom eller inte.

“Då kommer vi få tydligare diagnos- och behandlingsriktlinjer”

Det handlar om diabetespatienter.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

– Det har alldeles nyligen publicerats en mycket välgjord studie på äldre män med nydebuterad diabetes och normala testosteronnivåer, där man jämförde testosteronbehandling i kombination med diet med bara diet, säger Mats Holmberg och fortsätter:

– Det visade sig att testosteron har lika bra effekt på socker som det vanligaste läkemedlet Metformin. Även om inte detta egentligen har med hypogonadism att göra så kommer den här typen av studier att öka det generella intresset för hormonet testosteron och dess effekter framöver. Och då kommer vi få tydligare diagnos- och behandlingsriktlinjer.

Läs mer om studien här >>

Så bör läkare resonera vid frågor om testosteronbrist

I väntan på tydligare diagnos- och behandlingsriktlinjer gäller det att vara medveten om den samsjuklighet som kan uppstå vid en obehandlad hypogonadism, liksom de risker som finns med testosteronbehandling. För att öka kunskapen kring detta har NetdoktorPro, tillsammans med överläkare Stefan Arver, tagit fram en fortbildning med tillhörande patientfall. I filmen nedan berättar Stefan Arver om vad du kan förvänta dig utav fortbildningen.

Så här långt har 382 sjukvårdspersonal, varav 266 läkare, genomfört fortbildningen. Vill du också uppdatera din kunskap om hypogonadism kan du gå fortbildningen här >>


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.