Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Gastroenterologi

Utredningssteg vid IBS

IBS, Irritable Bowel Syndrome, är en funktionell mag-tarmstörning som ofta inte kräver någon större utredning. Vad kan vara bra att tänka på för att inte missa viktiga differentialdiagnoser samtidigt som man inte utreder för mycket?


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2022-09-16

Annons

IBS, Irritable Bowel Syndrome, debuterar ofta i ung vuxen ålder och definieras av buksmärtor relaterade till tarmtömning, förändrad tarmtömningsfrekvens och/eller förändrad avföringsinkonsistens minst en dag i veckan. Symtomen ska enligt Rome IV-kriterierna ha funnits en viss tid för att diagnos IBS ska kunna sättas.

Med noggrann anamnes och status samt uppföljning över tid kommer man långt i utredningen. Vid huvudmisstanke IBS räcker ofta SR, blodstatus samt transglutaminasantikroppar. Laktosintolerans bedöms bäst anamnestiskt, eventuellt med laktosreduktion under 2 veckor och sedan återintroduktion (provokation) i 2 veckor. Koloskopi behöver oftast inte göras bland yngre patienter (förslagsvis <50 år) utan alarmsymtom. Vid diarrédominans hos dessa tas kalprotektin i feces för att selektera vilka som behöver koloskoperas. 

Annons
Annons

Koloskopi görs i följande fall:

  • Vid alarmsymtom – bland annat viktnedgång, anemi eller blod i avföringen.

  • Vid positivt kalprotektin i feces – misstanke om inflammatorisk tarmsjukdom.

  • Vid diarrédominans hos medelålders/äldre (förslagsvis ≥50 år) – kan vara kollagen- eller lymfocytär kolit.

Remiss enligt standardiserade vårdförlopp (SVF):

  • Ändrade avföringsvanor i kombination med anemi eller blod i avföringen ger stark misstanke om tjock- och ändtarmscancer och ska utredas enligt SVF.

  • Kvinnor ≥50 år med symtom på IBS som uppkommit inom de senaste 12 månaderna bör utredas enligt SVF för att utesluta ovarialcancer, eftersom IBS sällan debuterar för första gången hos kvinnor i den åldern.

Läs mer om Rome IV-kriterier, alarmsymtom och utredning av IBS i vår medicinska översikt

 

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.