Nyhet | Kirurgi

Alkohol veckorna innan operation kan fördubbla risken för komplikationer

Att dricka alkohol veckorna innan en operation kan fördubbla risken för bland annat infektioner, sårkomplikationer, intensivvård och död. En miljon svenskar är i riskzonen, skriver flera företrädare för Svenska Läkaresällskapet samt Sveriges kirurger och narkosläkare i DN debatt.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-04-30
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

En miljon svenskar har en så hög alkoholkonsumtion att de riskerar svåra komplikationer vid operation. För kvinnor avser det en alkoholkonsumtion som överstiger 9 standardglas per vecka och för män 14 standardglas per vecka. Ett standardglas motsvarar 33 centiliter starköl, 12–15 centiliter vin eller knappt 4 centiliter sprit.

Tips: Lär dig knepen för att undvika komplikationer inför, under och efter en operation - på bara tio minuter

Nu går företrädare för Svenska Läkaresällskapet samt Sveriges kirurger och narkosläkare ut och uppmanar om vikten av nyktra veckor före operationen. Det handlar om en period på fyra till åtta veckor. Information som de menar inte alltid når patienten.

"Forskning visar att risken för komplikationer vid operation är fördubblad för en person med riskbruk av alkohol. Det avgörande är konsumtionen av alkohol de sista veckorna före operation", skriver de i en debattartikel i DN.

Annons
Annons

Lika hotad av alkohol som av rökning

Även rökare har en fördubblad risk för komplikationer vid operation. Men här är medvetenheten bland både läkare och patienter hög, till skillnad från riskbrukare av alkohol, menar artikelförfattarna.

Rökare får stödåtgärder inför operationen, vilket brukar vara framgångsrikt, och på samma sätt menar de att stödåtgärderna för alkohol bör fungera.

KURS - Svårkontrollerad blödning vid kirurgi: Här lär du dig det senaste om svårkontrollerad blödning vid kirurgi »

 Alkoholfri operation

De komplikationer som artikelförfattarna varnar för är ökad blödningsrisk, ökad infektionsrisk, belastning på hjärta och kärl, hjärtrytmrubbning och hjärtsvikt, stressbelastning med mera. En så kallad alkoholfri operation har alltså visat sig betydligt minska dessa risker.

Men det gäller att införa rutiner för att identifiera riskbruk och stödja alkoholfrihet inför kirurgi. Något som Sveriges opererande kliniker inte klarar av på egen hand.

"Det krävs också ett väl organiserat arbete med information till patienter och allmänheten vilket kräver samverkan mellan primärvård och sjukhusvård. Det krävs ett samlat professionellt stöd för de patienter det gäller", avslutar artikelförfattarna.

De uppmanar:

  • Dig som är patient att efterfråga information om alkoholfri operation.
  • Sveriges opererande kliniker att införa rutiner för en alkoholfri operation.
  • Sveriges sjukvårdshuvudmän att starta ett organiserat arbete för genomförande av en alkoholfri operation.
Annons
Annons

    Källor

  • Dagens nyheter - https://www.dn.se/debatt/nyktra-veckor-fore-operationen-kan-halvera-komplikationsrisken/

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons