Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Neurologi

Demens ABC - webbutbildning för god demensvård

Wilhelmina Hoffman är legitimerad läkare, specialist i geriatrik och föreståndare för Svenskt demenscentrum (SDC). Här berättar hon om SDC:s verksamhet och om det prisbelönta verktyget ”Demens ABC”.

Annons


Svenskt demenscentrum (SDC) invigdes den 15 februari 2008. Bakom centret står Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Stiftelsen Silviahemmet. Uppdraget kommer från Socialstyrelsen och regeringen som finansierar verksamheten.

SDC arbetar som en sambandscentral. En kunskapsbank inom demensområdet byggs kontinuerligt upp för att samla och sprida information. SDC arbetar även aktivt för att driva på en positiv utveckling av vård och omsorg för personer med demenssjukdom.

- Själva webbplatsen, SDC:s hemsida är central för verksamheten. Den fungerar som en plattform där både vårdare och anhöriga kan söka svar på sina frågor, säger Wilhelmina Hoffman.

Se människan bakom sjukdomen

Wilhelmina Hoffman tycker att svensk demensvård behöver bli bättre på att hitta fokus och att ligga rätt i tiden. För att lyckas med det är det viktigt att ge personalen rätt anpassad utbildning. Därför har SDC utvecklat en nätbaserad, gratis utbildning: ”Demens ABC” som enkelt och överskådligt presenterar nya nationella riktlinjer om demensvård från Socialstyrelsen.

- Här kan över 40 000 personer inom vård och omsorg snabbt ta till sig de nya riktlinjerna. Socialstyrelsen betonar att personcentrerad omvårdnad är den viktigaste förutsättningen för en god demensvård. I Demens ABC vill vi därför motivera till att tänka och arbeta personcentrerat, det vill säga se människan bakom sjukdomen och låta denna bild påverka den vård och omsorg du ger, säger Wilhelmina Hoffman.

Utbildningsverktyget riktar sig framförallt till personal inom vård och omsorg men kräver inga förkunskaper och är även öppen för studenter och andra intresserade av demensområdet, till exempel anhöriga. Det fungerar även som ett verktyg för chefer för att höja vårdkvaliteten.

Demens ABC resulterade för SDC och Wilhelmina Hoffman i ett pris, Swedish Learning Awards 2010.

- Vi är väldigt stolta över priset men också över det allmänna positiva gensvar vi har fått på ”Demens ABC”. Jag tolkar det som att vi identifierade ett behov och lyckades tillfredsställa det på ett sätt som stämde både för flera olika yrkeskategorier och för anhöriga. Samtidigt handlar det här om demensfrågor där svaren alltid går att utveckla och förbättra, det är vi ödmjuka inför, säger Wilhelmina Hoffman.


Kort om Demens ABC:

SDC:s webbaserade demensutbildning

Annons
Annons
  • Baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid demenssjukdom
  • 10 kapitel
  • Beräknad tid: 20-30 min/kapitel
  • Kunskapstest
  • Diplom
  • Kostnadsfri
  • Inga förkunskaper krävs

Mer infomrmation om Demens ABC hittar du här


Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.