Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Neurologi

Första subkutana levodopabehandlingen godkänd

För Parkinsons sjukdom i komplikationsfas kan pumpbehandling erbjuda bättre symtomkontroll. Den subkutana pumpen är det första alternativet i sitt slag som ingår i läkemedelsförmånen och kan möjliggöra enklare egenvård för patienterna. Det krävs heller ingen operation eller sjukhusinläggning vid uppstart av behandlingen.


Mats Halldin, legitimerad läkare
Publicerad den: 2024-03-06

Annons

Kort om Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en progredierande och degenerativ sjukdom i hjärnan som bland annat drabbar substantia nigra med gradvis utveckling av symtom på dopaminbrist, såsom skakningar, nedsatt rörelseförmåga och stelhet. I Sverige har cirka 20 000 personer diagnosen Parkinsons sjukdom och förekomsten toppar i åldersgruppen 80–84 år.

När Parkinsons sjukdom fortskrider förvärras symtomen, vilket för en del patienter innebär att effekten av tablettbehandlingen med levodopa inte längre ger tillfredsställande symtomlindring. För dessa patienter kan pumpbehandling vara ett alternativ, eftersom pumpen ger ett jämnare inflöde av läkemedlet och förlänger perioderna när symtomen är välkontrollerade.

Läkemedlet Produodopa (foslevodopa/foskarbidopa) är sedan tidigare godkänd och ingår i läkemedelsförmånen för personer med Parkinsons sjukdom i komplikationsfas med otillräcklig symtomkontroll, och nu har en tillhörande subkutan pump godkänts (fått CE-märkning) som innebär att Produodopa är tillgänglig för användning. Produodopa är därmed den första och enda subkutana levodopabehandlingen som är godkänd och ingår i läkemedelsförmånen.

– Levodopa är standardbehandling vid Parkinsons sjukdom. Godkännandet är ett betydande framsteg då det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ för parkinsonpatienter som inte får tillräcklig hjälp av sin tablettbehandling, säger Per Odin, professor och chef för avdelningen för neurologi vid Lunds universitet samt nationell koordinator för studien som ligger till grund för godkännandet, i ett pressmeddelande.

En svensk uppfinning

Via en läkemedelspump, baserad på en svensk uppfinning, tillförs Produodopa kontinuerligt 24 timmar om dygnet. Läkemedlet tillförs alltså kroppen via den subkutana vävnaden i stället för att få det intravenöst eller via en sond direkt till tarmen. Den subkutana metoden lämpar sig för egenvård tack vare att den är lätt att hantera. Det krävs heller ingen operation eller sjukhusinläggning vid uppstart av behandlingen.

Annons
Annons

 

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »

    Källor

  • Medibas - https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/geriatrik/tillstand-och-sjukdomar/olika-tillstand/parkinsons-sjukdom
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV - https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/generell-subvention/arkiv/2023-01-27-produodopa-ingar-i-hogkostnadsskyddet.html?query=produodopa
  • Dagens Medicin - https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/neurologi/nytt-infusionslakemedel-mot-parkinson-blir-tillgangligt/
  • AbbVie Neuroscience - https://www.mynewsdesk.com/se/abbvie/pressreleases/pumpen-foer-produodopa-foslevodopa-slash-foskarbidopa-aer-nu-ce-godkaend-och-behandlingen-blir-tillgaenglig-foer-personer-med-parkinsons-sjukdom-i-komplikationsfas-3295922

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.