Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Neurologi

Migrän: De första orala CGRP-hämmarna som får subvention

I december 2023 godkände TLV de första orala CGRP-hämmarna för högkostnadsskyddet. Rimegepant subventioneras för akut migränbehandling hos vuxna, medan atogepant subventioneras för kronisk migränprevention hos vuxna. Båda är godkända för episodisk migränprevention men utan subvention.


Mats Halldin, legitimerad läkare
Publicerad den: 2024-03-06

Annons

Kort om migrän:

Migrän räknas som en av våra folksjukdom och drabbar cirka 1,5 miljoner svenskar. Omkring 15 procent av den vuxna svenska befolkningen har migrän, där en majoritet är kvinnor. Migränfrekvensen är oftast högst i medelåldern, för att därefter minska.

 Migrän kan antingen vara episodisk eller kronisk, där det senare innebär huvudvärk minst 15 dagar per månad under en tremånadersperiod, där minst åtta av dessa dagar utgörs av typisk migränhuvudvärk.

Anfallsbehandling och profylax vid migrän

Anfallsbehandlingen vid migrän utgörs i första hand av enkla analgetika (acetylsalicylsyra, paracetamol eller NSAID), i andra hand av triptaner.

Vid migränanfall tre eller fler gånger per månad, trots adekvat anfallsbehandling, bör profylax övervägas, i första hand betablockerare samt kandesartan och amitriptylin. Andrahandspreparaten vid förebyggande behandling utgörs av topiramat samt botulinumtoxininjektioner vid kronisk migrän.

CGRP-hämmare vid migrän

Utöver ovanstående läkemedel tillkommer de så kallade CGRP-hämmarna. CGRP (Calcitonin-Gene-Related-Peptide) är en substans som är inblandad i kroppens smärtsignalering och kärlförstoring, vilket är en bakomliggande orsak till migrän.

Annons
Annons

De monoklonala CGRP-hämmarna erenumab, fremanezumab, galkanezumab och eptinezumab, som ges som subkutana injektioner eller som intravenös infusion, har indikation som andrahandspreparat vid förebyggande behandling.

I december 2023 godkände Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) de första orala CGRP-hämmarna rimegepant och atogepant att ingå i högkostnadsskyddet. Läkemedlen är därmed de första orala CGRP-hämmarna som får subvention.

Rimegepant subventioneras för akut behandling av vuxna patienter, med eller utan aura, med minst två migränanfall per månad och som inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika triptaner.

Atogepant subventioneras som förebyggande behandling vid kronisk migrän för vuxna patienter som inte fått effekt av eller inte tolererat minst två olika förebyggande läkemedel tidigare.

Annons
Annons

Dessutom är läkemedlen godkända för profylaktisk behandling av episodisk migrän, men då utan subvention. För båda läkemedlen gäller subventionen endast vid förskrivning inom specialiserad migränvård. 

    Källor

  • Hjärnfonden - https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/migran/
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) - https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/arkiv/2023-12-15-aquipta-ingar-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning.html
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) - https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/arkiv/2023-12-15-vydura-ingar-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning.html
  • Dagens Medicin - https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/neurologi/orala-cgrp-hammare-mot-migran-far-subvention/

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.