Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Neurologi

Nya möjligheter att upptäcka Lewykroppssjukdom tidigt

Lewykroppssjukdom är ett samlingsbegrepp för Parkinsons sjukdom (som främst ger rörelsesvårigheter) och Lewykroppsdemens (som domineras av nedsatt kognitiv funktion) och är den näst vanligaste formen av neurodegenerativa sjukdomar efter Alzheimers sjukdom.


Mats Halldin, legitimerad läkare
Publicerad den: 2023-11-13

Annons

En forskargrupp från Lunds universitet har i en studie som nyligen publicerats i Nature Medicine visat att sjukdomen, med hjälp av ett ryggvätskeprov, kan upptäckas innan symtom uppstår. Sannolikt kan detta öka möjligheterna till att bromsa sjukdomsutvecklingen effektivare, eftersom man då kan sätta in läkemedel tidigare i sjukdomsförloppet.

Lewykroppssjukdom beror på att det kroppsegna proteinet alfa-synuklein felveckas i hjärnan och bildar så kallade Lewykroppar, som skadar nervcellerna. Det var tidigare inte möjligt att ta reda på om en person hade dessa Lewykroppar, förrän vid en eventuell obduktion. Att man nu genom ett ryggvätskeprov kan avgöra om en person har Lewykroppar, innebär alltså att man kan ställa diagnos i ett betydligt tidigt skede.

Den svenska forskargruppen studerade drygt 1100 personer utan några kognitiva nedsättningar eller rörelsesvårigheter, men kunde då via ryggvätskeprovet se att nästan tio procent av studiepersonerna hade Lewykroppar i hjärnan. Av dessa hade ungefär hälften utvecklat Parkinsons sjukdom eller Lewykroppsdemens efter åtta år. De som inte hade Lewykroppar drabbades inte av sjukdomarna.

Annons
Annons

Starkt kopplat till nedsatt luktsinne

En annan upptäckt var också att Lewykroppar var starkt förknippade med nedsatt luktsinne, redan innan andra symtom utvecklas. Möjligen innebär detta att det skulle kunna vara motiverat att screena personer över 60 år med ett lukttest, för att i nästa steg kontrollera ryggvätskan och på så sätt upptäcka Lewykroppssjukdom tidigt.

Kanske skulle man i framtiden även kunna utveckla ett blodprov för Lewykroppssjukdom, men där är en av utmaningarna att koncentrationen av proteiner från hjärnan ofta är 100-1000 gånger lägre i blodet än i ryggvätskan, vilket försvårar upptäckten av Lewykroppsförändringar.

Men redan nu är det alltså möjligt att diagnostisera och bromsa utvecklingen av både Parkinsons sjukdom och Lewykroppsdemens betydligt tidigare än förut, vilket kan få stora positiva konsekvenser för sjukdomsförloppen. 

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ECTRIMS (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)? Lämna din e-postadress här »

    Källor

  • Palmqvist S, Rossi M, Hall S, Quadalti C, Mattsson-Carlgren N et al. Cognitive effects of Lewy body pathology in clinically unimpaired individuals. Nat Med. 2023 Aug;29(8):1971-1978.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.